zatrudnienie małżonka
Jak rozliczyć zatrudnienie małżonka?

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie udogodnienia w prawie podatkowym dotyczące zatrudnienia małżonków lub innych członków rodziny. Od tej pory przedsiębiorca może włączyć w koszty uzyskania...

Roczny remanent
Roczny remanent – jak poprowadzić?

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić na koniec roku spis z natury. Tzw. remanent pozwala zweryfikować majątek przedsiębiorstwa i oszacować...

Księgowanie bez faktur
Księgowanie bez faktur

Księgowanie dokumentacji jest nieodłącznym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do nadzorowania swojej księgowości, na podstawie której rozlicza...

Opodatkowanie bonów
Opodatkowanie bonów w 2019 roku

Do tej pory w świetle przepisów ustawy o VAT wydawanie bonów w formie odpłatnej nie wiązało się z koniecznością odprowadzenia podatku. Od 2019 roku w Polsce po raz pierwszy wprowadzono obowiązek...

złe długi
Zmiany w uldze na złe długi w 2019 roku

Polskie prawo podatkowe przewiduje tzw. ulgę na złe długi. Określa ona możliwość pomniejszenia podatku, który ma zapłacić przedsiębiorca w sytuacji gdy wierzyciel nie dotrzyma terminu płatności...

Sprzedaż udziałów
Sprzedaż udziałów bez podatku

Sprzedaż udziałów czy akcji spółek giełdowych jest objęta opodatkowaniem według stawki 19% od uzyskanego dochodu. Koszty uzyskania przychodu obliczane są w zależności od sposobu nabycia udziałów...

PIT-8C - zmiany 2019
PIT-8C - zmiany 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w formularzach podatkowych PIT-8C oraz PIT-11. Dotyczą one zakresu dochodów, które mają być wykazywane w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych...

Leasing 2019
Leasing 2019 - nowe zasady

Od tycznia 2019r. obowiązują nowe zasady dotyczące umów leasingowych. Zmiana odnosi się m.in. do wliczania w koszty wydatków związanych z leasingiem i użytkowaniem samochodów firmowych...

ZUS 2019
Zmiany w zakresie składek do ZUS 2019

Przedsiębiorca w 2019 roku będzie co miesiąc odprowadzał do ZUS ponad 1300 zł na ubezpieczenie. A to oznacza, że stawki od ubiegłego roku wzrosły o ponad 7%. Niewątpliwie to największa podwyżka...

PIT pracowniczy
Nowe terminy PIT-ów pracowniczych

Wraz z nowym rokiem każdy pracodawca sporządza roczne zestawienie dotyczące dochodów pracownika. Najczęściej stosowanym formularzem jest PIT-11. Zawiera on dane dotyczące rocznego przychodu, kosztów...