Nasz serwis umożliwia generowania następujących plików JPK: JPK V7K, JPK V7M, JPK VATJPK FAJPK MAGJPK PKPIR oraz JPK EWP. Wszystkie pliki JPK generowane w naszym serwisie mają aktualną strukturę (wymaganą przez Ministerstwo Finansów) oraz przechodzą walidację najnowszej oficjalnej aplikacji Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK, o ile faktury mają prawidłowo uzupełnione dane. Więcej informacji na temat plików JPK można znaleźć na poniższych stronach:  Kto i od kiedy składa JPK VAT?
Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:
  • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa;
  • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa;
Kto i od kiedy składa JPK FA?
Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:
  • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa;
Kto i od kiedy składa JPK MAG?
Od lipca 2018 roku podatnicy, którzy prowadzą magazyn będą mieli obowiązek (na wezwanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej) udostępnienia pliku JPK_MAG zawierającego dane o ruchach magazynowych, które wystąpiły we wskazanym okresie. Podatnicy, którzy nie prowadzą gospodarki magazynowej lub prowadzą ją wyłącznie w formie papierowej, nie są zobowiązani do sporządzania pliku JPK_MAG. W pliku JPK_MAG należy wykazać cztery typy ruchów magazynowych: przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ), rozchód wewnętrzny (RW) oraz ruchy międzymagazynowe (MM).

Kto i od kiedy składa JPK PKPIR?
Od lipca 2018 roku podatnicy (średni, mali oraz mikroprzedsiębiorstwa), którzy prowadzą prowadzą księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej będą mieli obowiązek (na wezwanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej) udostępnienia pliku JPK_PKPIR, który obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Warto zauważyć, że przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, zatem dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_PKPIR nie dotyczy. W przypadku dużych przedsiębiorstw obowiązek przekazywania na żądanie urzędów pliku JPK_PKPIR obowiązuje od 1 lipca 2016 r..

Kto i od kiedy składa JPK EWP?
Od lipca 2018 roku podatnicy (średni, mali oraz mikroprzedsiębiorstwa), opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych którzy prowadzą ewidencję wyłącznie w formie elektronicznej będą mieli obowiązek (na wezwanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej) udostępnienia pliku JPK_EWP, który obejmuje dane zawarte w ewidencji przychodów. Warto zauważyć, że przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów w formie elektronicznej, zatem dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_EWP nie dotyczy.

Jak poprawnie wysłać plik JPK?
  • Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnej aplikacji Klient JPK_WEB - aplikacja Klient JPK_WEB dostępna jest na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów pod adresem URL - https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client - aplikacja Klient JPK_WEB umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów plików: JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT (3), JPK_FA(3), JPK_FA_RR(1), JPK_KR(1), JPK_WB(1),JPK_MAG(1), JPK_PKPIR(2), JPK_EWP(1); Więcej informacji o aplikacji na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/aplikacja-klient-jpk-web
  • Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient JPK 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed wysłaniem plik należy podpisać Certyfikatem lub Profilem Zaufanym (Profil Zaufany można założyć bezpłatnie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji). Ostatnim elementem procesu przesyłania pliku JPK do Ministerstwa Finansów jest uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO jest generowane automatycznie i zazwyczaj powinno móc się je pobrać z aplikacji, za pośrednictwem której wysyłany jest plik JPK (np. aplikacji Klient 2.0). W aplikacji Klient 2.0 dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 i pojawienie się komunikatu: "Przetwarzanie,dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO." Więcej informacji na temat wysyłania plików JPK można znaleźć na tej stronie w naszym dziale pomocy.
Jednolity plik kontrolny