Plik JPK MAG
Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK_MAG można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu. Poniżej przedstawiamy założenia jakie zostały przyjęte w naszym serwisie dla struktury pliku JPK_MAG. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK_MAG oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Przyjęte założenia
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę wpisuje użytkownik) oraz rodzaj dokumentu (opisany w osobnym punkcie poniżej). Struktura pliku JPK_MAG zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut.

Rodzaje dokumentów
Plik JPK_MAG generowany w naszym serwisie zawiera informacje o następujących dokumentach wygenerowanych i zapisanych przez użytkownikach w systemie (uwzględniane są WYŁĄCZNIE dokumenty wymienione poniżej, np. dokument o nazwie - wydanie zewnętrzne WZ bez VAT – nie będzie uwzględniany w generowanym pliku):
  • przyjęcia zewnętrzne (PZ);
  • wydania zewnętrzne (WZ);
  • rozchód wewnętrzny (RW);
W pliku nie są również uwzględniane dokumenty opisujące ruchy międzymagazynowe (MM) - ponieważ w naszym serwisie dla każdego konta użytkownika prowadzony jest tylko jeden magazyn (zatem nie ma możliwości wykonania przesunięć między magazynami).

Powiązana faktura sprzedaży - wydanie zewnętrzne (WZ)
W przypadku dokumentów - wydanie zewnętrzne (WZ) - aby informacja o powiązanej fakturze sprzedaży była widoczna w wygenerowanym pliku (pola OdbiorcaWZ oraz NumerFaWZ), należy w formularzu dokumentu poprawnie wypełnić pole „Dokumenty powiązane” oraz zaznaczyć opcję sprawdzania poprawności dokumentu. Zgodnie ze specyfikacją pliku JPK_MAG, informacja o powiązanej fakturze sprzedaży jest opcjonalna i nie jest wymagana.

Powiązana faktura zakupu - przyjęcie zewnętrzne (PZ)
W przypadku dokumentów - przyjęcie zewnętrzne (PZ) - aby informacja o powiązanej fakturze zakupu była widoczna w wygenerowanym pliku (pola NumerFaPZ oraz DataFaPZ), należy w formularzu dokumentu poprawnie wypełnić pole „Dokumenty powiązane” oraz zaznaczyć opcję sprawdzania poprawności dokumentu. Zgodnie ze specyfikacją pliku JPK_MAG, informacja o powiązanej fakturze zakupu jest opcjonalna i nie jest wymagana.

Obsługa magazynu
W naszym serwisie dla każdego konta użytkownika prowadzony jest tylko jeden magazyn. Zgodnie ze specyfikacją pliku JPK_MAG, jeśli przedsiębiorca prowadzi w ramach działalności kilka magazynów, wówczas dla każdego z nich należy wygenerować osobny plik JPK_MAG. Na stronie - https://www.fakturowo.pl/program-magazynowy - można znaleźć więcej informacji na temat funkcji magazynu.

Uwagi
Wygenerowany plik JPK_MAG jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.