Nie pobrałem i nie zapisałem faktury

Jeśli dokument nie został zapisany to niestety nie ma możliwości pobrania takiego dokumentu. W takim przypadku należy ponownie wystawić zapisać taki...

Jpk vat - generowanie pliku

Od październik 2020 r. plik JPK_VAT należy wysłać łącznie z deklaracją na wzorze JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie...

Rachunek bez vat, inny nabywca i odbiorca

Rachunek bez VAT: https: www.fakturowo.pl wystaw rachunek lub https: www.fakturowo.pl wystaw faktura-bez-vat-dawny-rachunek Inny nabywca i odbiorca...

Faktura nabywca i odbiorca

Opis w dziale pomocy: https: www.fakturowo.pl pomoc inny-nabywca-i-odbiorca-na-dokumencie

Płatność

Przed chwilą sprawdziliśmy możliwość dokonywania płatności za pomocą kart kredytowych - wszystko działa poprawnie, bez problemu dokonaliśmy płatność...

Stare faktury

Dzień dobry, Starsze dokumenty są dostępne w dziale archiwum - opis w dziale pomocy: https: www.fakturowo.pl pomoc archiwum

Problem cena jednostkowa

Dzień dobry, Jeśli chodzi o miejsca po przecinku to można to zmienić na stronie - https: www.fakturowo.pl parametry - w opcji o nazwie - Cena netto...

Jednostka miary

Jednostka - WZKM - została już dodana.

Problem z peselem

Numer PESEL jest dostępny - tylko włącza się go w innym miejscu - prosimy zerknąć do działu pomocy: https: www.fakturowo.pl pomoc numer-pesel...