Zmiana wyglądu lub kolorów faktury

Niestety w naszym programie w chwili obecnej nie ma takich możliwości, postaramy się w przyszłości wprowadzić takie funkcje.

Nowe pozycje na dokumencie

Aby dodać nowe pozycje na dokumencie należy kliknąć znaczek Plusa - jest on oznaczony na poniższym zrzucie ekranu.

Niewidoczny nr dowodu na wydruku Faktury Vat RR

Problem już został rozwiązany i numer dowodu jest już widoczny na fakturze RR - jednakże aby numer były widoczny na zapisanych wcześniej dokumentach...

Leasing 2019 - nowe zasady

Od tycznia 2019r. obowiązują nowe zasady dotyczące umów leasingowych. Zmiana odnosi się m.in. do wliczania w koszty wydatków związanych z leasingiem i użytkowaniem samochodów firmowych...

Zmiany w zakresie składek do ZUS 2019

Przedsiębiorca w 2019 roku będzie co miesiąc odprowadzał do ZUS ponad 1300 zł na ubezpieczenie. A to oznacza, że stawki od ubiegłego roku wzrosły o ponad 7%. Niewątpliwie to największa podwyżka...

Nowe terminy PIT-ów pracowniczych

Wraz z nowym rokiem każdy pracodawca sporządza roczne zestawienie dotyczące dochodów pracownika. Najczęściej stosowanym formularzem jest PIT-11. Zawiera on dane dotyczące rocznego przychodu, kosztów...

Wybór formy opodatkowania – zmiany 2019

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą rozlicza się z podatku według zadeklarowanej skali. Wybór formy opodatkowania ma wpływ na to ile podatku będzie płacił przedsiębiorca, dlatego przed...

PODZIAŁ OBROTÓW

Aby nie musieć wpisywać samodzielnie numerów kolejnych wystawianych dokumentów można na przykład na stronie - Ustawienia > Numeracja - dla dokumentu...

FAKTURA KORYGUJĄCA

Dodaliśmy nowy wzór dokumentu - faktura korygująca VAT marża