Ewidencja sprzedaży VAT

Witamy, Oczywiście istnieje taka możliwość, wystarczy na stronie - https: www.fakturowo.pl raporty - przed wygenerowaniem ewidencji sprzedaży...

Nazwa pobieranego pliku PDF

Istnieje możliwość zdefiniowania własnej nazwy pobieranego pliku PDF z pobieranym dokumentem. Aby zmienić nazwę pliku należy na stronie - Ustawienia...

20-03-2020

Na stronie - Ustawienia > https: www.fakturowo.pl parametry - dodaliśmy opcję o nazwie - Nazwa pliku PDF - opcja umożliwia określenie własnej nazwy...

Faktura VAT korygująca

Prosimy zerknąć do naszego działu pomocy: https: www.fakturowo.pl pomoc jak-wystawic-fakture-korygujaca-do-faktury

Sposób zapłaty na raporcie kosztowym

Witamy, Aby sposób zapłaty był widoczny w raporcie należy na stronie generowania raportów kliknąć przycisk - Parametry, następnie - Zmiana widoku...

Faktura VAT w EU przeliczone na złote

Istnieje możliwość wystawienia faktury dwuwalutowej - prosimy zerknąć do działu pomocy: https: www.fakturowo.pl pomoc faktura-dwuwalutowa

Faktura końcowa

W naszym serwisie nie ma możliwości odliczenia od wartości faktury końcowej części faktury zaliczkowej - z naszych informacji wynika, że żaden...

Faktura końcowa

Wartość brutto faktury końcowej podlega zmianom tylko i wyłącznie poprzez wystawienie powiązanych faktur zaliczkowych do danej faktury końcowej...