Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych

Człowiek uczy się przez całe życie poprzez nowe doświadczenia czy edukację w konkretnym kierunku czego również wymaga od nas rynek pracy, który jest specyficzny i bardzo dynamiczny pod wieloma...

Karta Praw Podatnika

Karta Praw Podatnika stanowić ma zbiór wszystkich podstawowych praw podatnika, a także zawierać ma wykaz obowiązków, które leżą po stronie organów podatkowych. Jest odrębnym dokumentem...

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Automatyzacja obiegu dokumentów to proces, który cały czas się dzieje i ma na celu usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań, które do tej pory wykonywane były wyłącznie przez człowieka...

Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

Kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę zaczyna się gorączkowy okres poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Niejednokrotnie oznacza to godziny spędzone na przeglądaniu portali...

Uwagi / uwagi dodatkowe

Niestety w chwili obecnej nie ma takiej możliwości w naszym serwisie - możliwe, że w przyszłości wprowadzimy taką funkcję.

Zestwienie sprzedaży bezrachunkowej

W ewidencji sprzedaży bezrachunkowej domyślnie są ujmowane dokumenty o nazwie - Sprzedaż bezrachunkowa - zatem należy wystawić właśnie ten rodzaj...

12-06-2019

Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie: Dodaliśmy nowy rodzaj dokumentu - https: www.fakturowo.pl wystaw...

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Dodaliśmy właśnie nowy rodzaj dokumentu - https: www.fakturowo.pl wystaw sprzedaz-bezrachunkowa - ponadto na podstawie wystawionych dokumentów można...

Data księgowania dokumentu

W takim przypadku można określić datę księgowania (dla dokumentu sprzedażowego) lub datę wpływu (dla dokumentu kosztowego), sposób określenia...