Import danych dokonywany jest w momencie rejestracji konta w serwisie Fakturowo.pl. Państwo zarejestrowaliście konto w serwisie Fakturowo.pl w dni...

Cena brutto

Odpisaliśmy Państwu już w dniu wczorajszym - wiadomość wysłaliśmy na adres email przypisany do Państwa konta - ksiegowosc@ - problem został...

Opłata za usługi

Oczywiście na stronie - https: www.fakturowo.pl abonament - można wpisać dowolne dane do faktury.

Kilka numeracji faktur

Można na stronie - Ustawienia > Numeracja - dla dokumentu o nazwie - Faktura VAT - oraz - Faktura - (dokumenty te są równoważne) wpisać własną nazwę...

Aplikacja android

Serwis Fakturowo.pl działa w oparciu o technologię mobilną Bootstrap (Bootstrap jest to framework dedykowany do tworzenia responsywnych stron...

Eksoport faktur do xls

Nasz program umożliwia eksport listy dokumentów do pliku XLS oraz CSV. Funcja ta jest dostępna na stronie - https: www.fakturowo.pl raporty - należy...

Faktura z art. 113

Nasi użytkownicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (Art. 113.) wystawiają dokumenty korzystając z poniższego formularza: https...

Zestawienie faktur

Witam, Taki raport już istnieje - nazywa się np. Wykaz przychodów (według produktów).

Uprawnienia użytkowników

Lokalizacja nie ma żadnego znaczenia. W ustawieniach uprawnień danego użytkownika zapewne zaznaczyliście Państwo opcję - Pozostałe > Dostęp tylko...