Zaznaczanie wielu dokumentów

Istnieje możliwość zaznaczenia wielu dokumentów na liście, po zaznaczeniu dokumentów można następnie wykonać następujące operacje: pobrać jeden plik...

Różne numery kont

Istnienie możliwość wpisania różnych numerów kont bankowych w polu - konto bankowe - podczas dodawania edycji danych klienta. Ponadto w polu...

Dodatkowe pola w danych kontaktowych

W naszym serwisie istnieje możliwość dodania dodatkowych pól w danych kontaktowych na wystawianym dokumencie. Możliwe pola do dodania to: Państwo...

Uwagi i adnotacje

Wszelkie uwagi i adnotacje do dokumentów można umieścić w polu - Uwagi - pole jest wskazane na poniższym zrzucie ekranu. Ponadto nazwę pola można...

Przeliczanie walut

Jeśli w raportach generowanych w serwisie występuje przeliczanie waluty obcej na walutę PLN, wówczas odbywa się ono w następujący sposób: jeśli...

Plik JPK FA

Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK FA w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK FA można wygenerować i pobrać na stronie...

Plik JPK VAT

Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK VAT w aktualnie obowiązującej wersji 3.0 (od 1 stycznia 2018 roku) lub w starszej wersji 2.0 (obie...

Jak usunąć/edytować klienta?

Aby usunąć edytować zapisanego klienta należy przejść do zakładki - Klienci - następnie należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się na liście...

Jak usunąć/edytować produkt?

Aby usunąć edytować zapisany produkt należy przejść do zakładki - Produkty - następnie należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się na liście z lewej...

Oznaczenie - oryginał / kopia

Istnieje możliwość dodania dodatkowych oznaczeń na dokumencie, możliwe dodatkowe oznaczenia to: bez oznaczeń; oryginał; kopia; oryginał kopia...