Data księgowania dokumentu

W naszym programie mamy możliwość określenia daty księgowania dokumentu (zrzut ekranu z oznaczoną datą księgowania poniżej). Gdy zostanie określona...

Numer BDO na fakturze

Na fakturach (oraz innych dokumentach) generowanych w naszym serwisie można umieścić informację o numerze BDO - po umieszczeniu numer ten będzie...

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Od 18 kwietnia 2019 roku weszła w życie Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi...

Przedłużanie abonamentu

Aby przedłużyć abonament należy na stronie - https: www.fakturowo.pl abonament - wybrać rodzaj abonamentu oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia...

Numeracja dokumentów

Numer jest zwiększany wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu. W przypadku błędnej numeracji, kolejny numer wystawianego dokumentu należy...

Jak ustawić domyślny produkt?

Produkt domyślny to produkt który wyświetla się domyślnie automatycznie w formularzu podczas wystawiania nowego dokumentu. Aby ustawić domyślny...

Opis funkcji - zapamiętaj mnie

Podczas logowania do naszego serwisu widoczna jest opcja o nazwie - Zapamiętaj mnie (zrzut ekranu poniżej). Zaznaczenie tej opcji powoduje...

Dodawanie klientów

Nowych klientów kontrahentów użytkownicy dodają samodzielnie poprzez stronę - Klienci > https: www.fakturowo.pl klienci nowy - klienta można również...

Uwagi niewidoczne

W formularzu wystawiania dokumentów w dodatkowych opcjach znajduje się pole o nazwie - Uwagi niewidoczne (aby rozwinąć dodatkowe opcje - należy...