Nowa struktura pliku JPK_FA(4)

Udostępniliśmy nową strukturę dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(4) - nowa struktura obowiązuje od 1 kwietnia 2022...

2022 - Nowy rachunek do umowy zlecenia

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2021 roku, możliwe było odliczenie od podatku składki zdrowotnej (podczas ustalania zaliczki można było...

Dodatkowa autoryzacja

Podczas logowania do panelu użytkownika wprowadzony został dodatkowy system autoryzacji wykorzystujący rozwiązanie Google reCAPTCHA. Dodatkowe...

Jak usunąć dokument?

Aby usunąć zapisany dokument należy przejść do zakładki - Dokumenty - następnie należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się na liście z lewej strony...

Wybór separatora (przecinek lub kropka)

Istnieje możliwość określenia rodzaju separatora (przecinek lub kropka) dla wartości liczbowych widniejących na wystawianych dokumentach oraz...

Raporty zabezpieczone hasłem

Możliwe jest aby dostęp do strony raportów - https: www.fakturowo.pl raporty - był zabezpieczony dodatkowym hasłem (oprócz hasła logowania do konta...

VAT UE na fakturze

Poniższy zrzut ekranu przedstawia dodanie oznaczenia VAT UE na wystawianych dokumentach. Oznaczenie może być dodane zarówno przy danych sprzedawcy...

Zasady bezpiecznego logowania

W związku z próbami wyłudzenia danych logowania (informacje opisujące taki incydent zamieściliśmy na tej stronie ), pragniemy przypomnieć o zasadach...

Sprawdzanie numeru NIP (PL) lub NIP (UE)

Przed zapisaniem dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia: czy kontrahent (nabywca) o podanym numerze NIP (PL) jest czynnym, zwolnionym...

Korekta pliku JPK V7

Aby wygenerować korektę pliku JPK V7 należy na stronie - Raporty - w polu - Typ raportu - wybrać plik JPK V7, następnie kliknąć przycisk - Parametry...