Raporty zabezpieczone hasłem

Możliwe jest aby dostęp do strony raportów - https: www.fakturowo.pl raporty - był zabezpieczony dodatkowym hasłem (oprócz hasła logowania do konta...

VAT UE na fakturze

Poniższy zrzut ekranu przedstawia dodanie oznaczenia VAT UE na wystawianych dokumentach. Oznaczenie może być dodane zarówno przy danych sprzedawcy...

Zasady bezpiecznego logowania

W związku z próbami wyłudzenia danych logowania (informacje opisujące taki incydent zamieściliśmy na tej stronie ), pragniemy przypomnieć o zasadach...

Sprawdzanie numeru NIP (PL) lub NIP (UE)

Przed zapisaniem dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia: czy kontrahent (nabywca) o podanym numerze NIP (PL) jest czynnym, zwolnionym...

Korekta pliku JPK V7

Aby wygenerować korektę pliku JPK V7 należy na stronie - Raporty - w polu - Typ raportu - wybrać plik JPK V7, następnie kliknąć przycisk - Parametry...

Wybór różnych kont bankowych

Podczas wystawiania dokumentów, czasami na fakturze musimy wpisać inny, dodatkowy numer konta bankowego. W takim przypadki najlepiej jest zapisać...

Różna numeracja dla dokumentu

Czasami konieczne jest zastosowanie różnego formatu numeracji dla tego samego rodzaju dokumentu - w naszym serwisie jest to możliwe w następujący...

Integracja ze sklepami internetowymi

Nasz serwis umożliwia integrację z różnymi platformami sklepów internetowych. Integracja poprzez zewnętrzną aplikację BaseLinker.pl Aby korzystać...

Wybór czcionki dokumentów

W naszym serwisie istnieje możliwość wyboru czcionki dla generowanych dokumentów PDF, opcja ta jest dostępna na stronie - Ustawienia > Parametry...

Wartości zerowe na dokumencie

Domyślnie w naszym programie nie jest możliwe wprowadzanie zerowych wartości brutto na dokumencie (dla danej pozycji). Aby włączyć taką możliwość...