Konto bankowe przypisane do klienta

Istnieje możliwość powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta - funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wystawiania faktur w...

Zmiana numeru konta bankowego

Ze względów bezpieczeństwa po każdej zmianie, usunięciu lub po dodaniu nowego numeru konta bankowego na stronie - https: www.fakturowo.pl...

Ryczałt

W przypadku ryczałtu należy włączyć dodatkowe pole - Ryczałt - w formularzu wystawiania dokumentów - opis poniżej: https: www.fakturowo.pl pomoc...

Zmiana błędnych danych nabywcy na fakturze

Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonane poprzez: wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury) lub...

Oznaczenie procedury marży

Podczas wystawiania dokumentów typu marża konieczne jest wybranie z listy oznaczenie procedury marży - jest to przedstawione na poniższym zrzucie...

Numer konta na dokumencie

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia numeru konta na dokumencie. W tym celu wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć checkbox znajdujący się przy...

Samodzielne wykonanie usług cyklicznych

Usługi cykliczne zapisane na stronie - https: www.fakturowo.pl uslugi-cykliczne - wykonywane są automatycznie w terminie określonym przez użytkownika...

Dokumenty niezapłacone

Wszystkie niezapłacone dokumenty są widoczne na stronie: Dokumenty > Niezapłacone - https: www.fakturowo.pl niezaplacone Dokumenty niezapłacone możne...

Filtrowanie dokumentów

Przypominamy, że na stronie - https: www.fakturowo.pl wszystkie - oraz na stronie - https: www.fakturowo.pl koszty - istnieje możliwość filtrowania...

Google Authenticator

Google Authenticator to dodatkowa metoda zabezpieczenia dostępu do konta w serwisie Fakturowo.pl poprzez wprowadzenie weryfikacji dwuetapowej (2FA)...