Ulga na złe długi w pliku JPK_V7

Poniższy zrzut ekranu przedstawia czynności jakie należy wykonać aby wykazać w pliku JPK_V7 korektę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego...

Aplikacja Klient JPK_WEB

Aplikacja Klient JPK_WEB umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów plików: JPK_V7M, JPK_V7K...

Podmioty powiązane w plikach JPK_V7

Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura plików JPK V7M i JPK V7K. W strukturach ych przedsiębiorcy w części ewidencyjnej...

Dane podmiotu w pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K

Dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK_V7M oraz JPK_V7K są zlokalizowane w polu o nazwie Podmiot1 w pliku JPK. Dane wpisujemy...

Inwentaryzacja (remanent)

Nasz serwis umożliwia wygenerowanie dokumentu - Inwentaryzacja (remanent) - który automatycznie zlicza aktualne stany ilość produktów znajdujących...

Kody GTU w usługach cyklicznych

Aby kody GTU (lub inne parametry JPK_V7) były widoczne na nowych dokumentach generowanych poprzez usługi cykliczne należy edytować dokument źródłowy...

Pliki JPK_V7

W związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 01-10-2020 informujemy, że dostępna jest możliwość oznaczania grup towarowych (GTU), procedur oraz...

PKPiR

Nasz program umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPiR. Wygenerowanie i pobranie PKPIR możliwe jest na stronie - Raporty...

Kody GTU JPK_V7

Od 1 października zacznie obowiązywać nowy plik JPK_VAT czyli JPK_V7 (JPK_V7M i JPK_V7K). W plikach JPK_V7 obowiązkowe będą oznaczenie dotyczące...