Jak ustawić domyślnie PESEL zamiast NIP

Aby domyślnie był widoczny numer PESEL zamiast numeru NIP w danych sprzedawcy na wystawianym dokumencie należy zmienić oznaczenie na PESEL...

Zmiana widoku kolumn w raporcie

Nasz serwis oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów, w tym celu należy wejść na stronę - https: www.fakturowo.pl raporty - następnie...

Numer dowodu w danych sprzedawcy lub nabywcy

Istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego pola w danych sprzedawcy lub nabywcy z informacją o dowodzie osobistym (w polu można wpisać np. numer...

Pobieranie wielu dokumentów

Istnieje możliwość pobrania za jednym razem wielu dokumentów jako jeden dokument PDF lub jako wiele dokumentów PDF zapisanych w jednym pliku ZIP...

Udzielenie dostępu do konta księgowemu

Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do naszego...

Ważność kont indywidualnych

Nasz program umożliwia administratorowi poprzez panel administracyjny dodawanie do swojego konta użytkowników, zarządzanie ich uprawnieniami oraz...

Wiele firm na jednym koncie

W naszym serwisie istnieje możliwość prowadzenie na jednym koncie dowolnej liczby firm (różne dane firmy jako sprzedawca). Wiele firm na jednym...

Kody QR na fakturach

Kod QR (QR Code - ang. Quick Response czy szybka odpowiedź) to unikalny znak graficzny w formie kwadratu ze znakami 2D umożliwiający zapisanie...

Akceptacja dokumentów

W przypadku kont wspólnych (więcej informacji o rodzajach kont na stronie - Pomoc > Konta użytkowników ), administrator ma możliwość (poprzez panel...

Dane adresowe jako jedno pole

W naszym serwisie istnieje możliwość wystawiania dokumentów z danymi adresowymi zapisanymi w formie jednego pola. Po wybraniu tej opcji wszystkie...