Dokumenty danego klienta

Istnieje możliwość podglądu wszystkich dokumentów na których występuje (po stronie sprzedawcy lub nabywcy) dany klient. Aby zobaczyć wszystkie...

Inny nabywca i odbiorca na dokumencie

Istnieje możliwość dodania dodatkowych informacji w danych nabywcy. Aby dodać dodatkowe pole, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją...

Integracja sprzedaży z Allegro.pl

Import sprzedaży z Allegro.pl kierowany jest do wszystkich Użytkowników naszego serwisu prowadzących sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro...

Wysyłanie pliku JPK

Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed...

Oznaczenie faktura VAT MARŻA

Faktury VAT MARŻA wystawiane w naszym serwisie mają możliwość wyboru oznaczenia, możliwe oznaczenia marży to: Procedura marży dla biur podróży...

Jak wystawić notę korygującą do faktury?

Aby wystawić notę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać poniższe czynności. Należy wejść na stronę Faktury > Wszystkie dokumenty...

Sortowanie dokumentów

Na listach dokumentów np. na stronie - http: www.fakturowo.pl wszystkie istnieje możliwość zmiany kolumn wyświetlanych na listach oraz zmiany...

Data księgowania dokumentu

W naszym programie mamy możliwość określenia daty księgowania dokumentu (zrzut ekranu z oznaczoną datą księgowania poniżej). Gdy zostanie określona...

Numer BDO na fakturze

Na fakturach (oraz innych dokumentach) generowanych w naszym serwisie można umieścić informację o numerze BDO - po umieszczeniu numer ten będzie...