Korekta pliku JPK V7

Aby wygenerować korektę pliku JPK V7 należy na stronie - Raporty - w polu - Typ raportu - wybrać plik JPK V7, następnie kliknąć przycisk - Parametry...

Wybór różnych kont bankowych

Podczas wystawiania dokumentów, czasami na fakturze musimy wpisać inny, dodatkowy numer konta bankowego. W takim przypadki najlepiej jest zapisać...

Różna numeracja dla dokumentu

Czasami konieczne jest zastosowanie różnego formatu numeracji dla tego samego rodzaju dokumentu - w naszym serwisie jest to możliwe w następujący...

Integracja ze sklepami internetowymi

Nasz serwis umożliwia integrację z różnymi platformami sklepów internetowych. Integracja poprzez zewnętrzną aplikację BaseLinker.pl Aby korzystać...

Wybór czcionki dokumentów

W naszym serwisie istnieje możliwość wyboru czcionki dla generowanych dokumentów PDF, opcja ta jest dostępna na stronie - Ustawienia > Parametry...

Wartości zerowe na dokumencie

Domyślnie w naszym programie nie jest możliwe wprowadzanie zerowych wartości brutto na dokumencie (dla danej pozycji). Aby włączyć taką możliwość...

Procedura OSS

Z początkiem lipca 2021 roku (w ramach unijnego pakietu VAT e-commerce) weszły w życie nowe zasady, dotyczące VAT w handlu elektronicznym. Pakiet...

Stawki VAT w UE

Poniżej przedstawiamy tabelę stawek VAT obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku dla krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii...

Opinia w Google Maps

Szanowni Użytkownicy, Staramy się aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie i wyróżniała nas spośród innych. Zachęcamy...

Dokumenty powiązane

Podczas wystawiania dokumentów istnieje możliwość powiązania już wystawionych dokumentów z wystawianym dokumentem. Poniższy zrzut ekranu przedstawia...