Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz

Faktura VAT
Faktura VAT to dokument, który wystawiany jest przez czynnych podatników VAT. Celem wystawienia faktury VAT jest udokumentowanie dokonanej transakcji. Fakturę VAT należy wystawić w momencie, kiedy druga strona transakcji jest firma lub działalność gospodarcza. Jeżeli transakcja odbyła się pomiędzy firmą, a osobą fizyczną to fakturę vat wystawiamy tylko na specjalne życzenie klienta. Konieczne warunki formalne jakie musi spełniać faktura to między innymi dwa jednobrzmiące egzemplarze, numer faktury, data wystawienia i wykonania/dostarczenia usługi, dane nabywcy i sprzedawcy wraz z numerami NIP, wyszczególnione ilości, stawki i ceny netto i brutto towarów/usług, oraz łączne kwoty vat, brutto i netto do zapłaty.


Dlaczego czynny podatnik VAT musi wystawiać faktury VAT?

Faktura wynika z obowiązku rejestrowania wszelkich zdarzeń gospodarczych (przedsiębiorcy muszą udokumentować każdy zakup i każdą sprzedaż). Wystawiając fakturę VAT uzyskujemy prawo do odliczania podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupie) od należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).


Jakie dane/informacje powinny być zawarte na fakturze VAT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, faktura VAT powinna zawierać: 1. dane identyfikujące fakturę (datę wystawienia, unikalny numer dokumentu), 2. dane wystawcy i odbiorcy faktury (imię i nazwisko/nazwa, adres, NIP - nie dotyczy jeśli odbiorca jest osobą prywatną), 3. szczegóły dotyczące sprzedaży/usługi (datę usługi/sprzedaży/dostawy, nazwę usługi/towaru, zakres wykonanej usługi/miarę i ilość dostarczonych towarów), 4. szczegóły dotyczące płatności (cenę jednostkową netto usługi/towaru, kwoty rabatów, wartość sprzedaży netto, stawkę VAT, sumę wartości sprzedaży netto - z podziałem na poszczególne stawki VAT, kwotę należności - ogółem).


W jaki sposób wystawia się fakturę VAT?

Aby poprawnie wystawić fakturę, wystarczy na dokumencie uwzględnić wszystkie wymienione wyżej elementy. Fakturę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (dla wystawcy i dla odbiorcy). Możemy to zadanie wykonać samodzielnie bądź przez usługodawcę. Jesteśmy głęboko przekonani, że jedną z najwygodniejszych opcji wystawiania faktur jest generowanie dokumentów w specjalnym programie. Z Fakturowo wystarczy uzupełnić pola sugerowane przez system - nie zajmie to więcej niż 5 min i da gwarancję, że żadna z istotnych informacji nie zostanie pominięta.


Wzór faktury VAT
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury VAT, tutaj można pobrać ten przykładowy dokument w wersji PDF!
Faktura VAT wzór