Lp.  Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
1
Razem
Do zapłaty
Przelicz
Faktura VAT to dokument, który wystawiany jest przez czynnych podatników VAT. Celem wystawienia faktury VAT jest udokumentowanie dokonanej transakcji. Fakturę VAT należy wystawić w momencie, kiedy druga strona transakcji jest firma lub działalność gospodarcza. Jeżeli transakcja odbyła się pomiędzy firmą, a osobą fizyczną to fakturę vat wystawiamy tylko na specjalne życzenie klienta. Konieczne warunki formalne jakie musi spełniać faktura to między innymi dwa jednobrzmiące egzemplarze, numer faktury, data wystawienia i wykonania/dostarczenia usługi, dane nabywcy i sprzedawcy wraz z numerami NIP, wyszczególnione ilości, stawki i ceny netto i brutto towarów/usług, oraz łączne kwoty vat, brutto i netto do zapłaty.