Łącząc wiedzę, doświadczenie oraz nowoczesne technologie oferujemy naszym Użytkownikom nie tylko profesjonalne usługi, ale także konkurencyjne ceny. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, co mogą potwierdzić opinie naszych Użytkownik ów (dostępne na stronie - https://www.fakturowo.pl/opinie). Zapoznaj się z cennikiem naszych usług i dołącz do grona naszych zadowolonych Użytkowników.

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Wysokości opłat wyrażone są w polskich złotych i są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, uruchamiany jest okres testowy trwający 100 dni, który umożliwia Użytkownikowi bezpłatne zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami Serwisu. Rejestracja konta w serwisie jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje - nie są pobierane, ani naliczane żadne opłaty za użytkowanie konta. Jeśli po okresie testowym Użytkownik nie dokona opłaty abonamentowej przedłużającej ważność konta, może nadal bezpłatnie korzystać z Serwisu, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony (np. możliwe jest wystawienie 5 dokumentów miesięcznie, bez ograniczeń moż na pobierać dokumenty wystawione wcześniej), na stronie - https://www.fakturowo.pl/funkcje - znajduje się opis wszystkich dostępnych funkcji.
II. OPŁATY ABONAMENTOWE
 1. Po dokonaniu jednej z poniższych opłat abonamentowych, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji i usług oferowanych w Serwisie, za wyjątkiem usług opisanych w pkt. III niniejszego cennika (są to usługi dodatkowe, dostępne po uiszczeniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  1. Abonament przedłużający ważność konta o 1 miesiąc wynosi 15 PLN brutto;
  2. Abonament przedłużający ważność konta o 6 miesięcy wynosi 50 PLN brutto;
  3. Abonament przedłużający ważność konta o 12 miesięcy wynosi 90 PLN brutto;
  4. Abonament przedłużający ważność konta o 2 lata wynosi 170 PLN brutto (rabat 5%);
III. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE
 1. Oprócz opłat abonamentowych przedłużających ważność konta, Użytkownik może wykupić dostęp do usług dodatkowych. Opłata za dostęp do usług dodatkowych jest jednorazowa - pobierana jest tylko raz w momencie aktywacji danej usługi (opłata za dostęp do usług dodatkowych nie ma związku z opłatą abonamentową przedłużającą ważność konta).
  1. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych: Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego wystawiania 5 dokumentów kosztowych miesięcznie. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych bez ograniczeń ilościowych jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt aktywacji usługi to 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  2. Możliwość zmiany stopki: W prawym dolnym rogu każdego wystawionego dokumentu, automatycznie umieszczana jest stopka z napisem - Fakturowo.pl. Zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto w Serwisie) mają możliwość zmiany treści stopki (maksymalna długość to 100 znaków) lub całkowitego usunięcia stopki. Po wykupieniu usługi w wiadomościach email wysyłanych z serwisu nie będzie również widoczna stopka z informacją o numerze ID konta oraz adresie IP użytkownika. Możliwość zmiany/usunięcia stopki jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  3. Możliwość wysyłania wiadomości SMS: Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości SMS do klientów z informacją o utworzeniu nowego dokumentu oraz z przypomnieniem o terminie płatności. Możliwość wysyłania wiadomości SMS do klientów jest usługą płatną. Koszt to 50 PLN brutto za 100 wiadomości SMS lub 450 PLN brutto za 1000 wiadomości SMS. Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  4. Możliwość dostępu do API: Serwis umożliwia dostęp do wybranych funkcji poprzez interfejs programistyczny API (tutaj można zapoznać się z opisem usługi), dzięki temu możliwa jest integracja zewnętrznych aplikacji z kontem użytkownika zarejestrowanym w serwisie. Możliwość korzystania z API jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 200 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  5. Możliwość aktywacji dodatkowych usług cyklicznych: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość aktywacji 5 usług cyklicznych (tutaj można zapoznać się z opisem usługi). Możliwość aktywacji większej ilości usług cyklicznych jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt to 100 PLN brutto za możliwość aktywacji 5 dodatkowych usług cyklicznych lub 450 PLN brutto za możliwość aktywacji 25 dodatkowych usług cyklicznych (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  6. Możliwość aktywacji dodatkowych powiadomień: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość aktywacji 5 powiadomień email lub SMS (tutaj można zapoznać się z opisem usługi). Możliwość aktywacji większej ilości powiadomień jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt to 50 PLN brutto za możliwość aktywacji 5 dodatkowych powiadomień lub 200 PLN brutto za możliwość aktywacji 25 dodatkowych powiadomień (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  7. Możliwość obsługi dodatkowej autoryzacji z KSeF: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość obsługi jednej autoryzacji z Krajowym Systemem e-Faktur (autoryzacja dla jednego numeru NIP, z jednego konta jest obsługiwana jedna firma). Zdarzają się przypadki gdy z jednego konta użytkownicy obsługują więcej niż jedną firmę (np. mąż i żona prowadzą dwie różne firmy, ale korzystają z jednego konta użytkownika). W takim przypadku możliwe jest wykupienie dodatkowej autoryzacji z systemem KSeF, która umożliwia wysyłanie faktur sprzedażowych do systemu KSeF dla kolejnego numeru NIP sprzedawcy oraz umożliwia pobieranie dokumentów kosztowych dla tego numeru NIP. Możliwość obsługi dodatkowej autoryzacji z KSeF jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt za możliwość obsługi dodatkowej autoryzacji z KSeF wynosi 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz w momencie aktywacji). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
IV. DOKONYWANIE OPŁAT
 1. Aby dokonać określoną opłatę należy zalogować się na stronie - https://www.fakturowo.pl/abonament - następnie należy wybrać rodzaj opłaty oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub faktury PROFORMA (jeśli użytkownik chce dokonać płatności na podstawie otrzymanej faktury PROFORMA), a następnie kliknąć przycisk "Zapłać" lub "Wystaw proformę".
  1. Po kliknięciu przycisku "Zapłać" nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności przez Użytkownika, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności oraz faktura VAT.
  2. Po kliknięciu przycisku "Wystaw proformę" na podany przez Użytkownika adres email zostanie wysłana faktura PROFORMA, następnie po opłaceniu faktury PROFORMA w ciągu 24 godzin zostanie wysłana faktura VAT.
 2. Płatności internetowe obsługiwane są przez firmę CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, https://www.cashbill.pl oraz przez firmę PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, https://www.przelewy24.pl
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej.