Konta użytkowników
Nasz program umożliwia dodawanie do konta wielu użytkowników i zarządzanie uprawnieniami poprzez panel administracyjny, poniżej zamieszczamy opis różnych typów kont.

Konto wspólne
Konto wspólne to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są na jednym wspólnym koncie. Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednego wspólnego konta (przy użyciu innego adresu email oraz hasła) i ma do niego ograniczone uprawnienia. Konta wspólne wykorzystywane są głównie przez firmy, które udzielają dostępu do konta swoim pracownikom. Nowego użytkownika mającego określone uprawnienia do naszego konta dodajemy poprzez panel administracyjny dostępny na stronie - Ustawienia > Użytkownicy - poprzez tą stronę zarządzamy również uprawnieniami do swojego konta.

Konto indywidualne
Konto indywidualne to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są osobno dla każdego utworzonego konta. Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do własnego konta (przy użyciu innego adresu email oraz hasła) i ma do niego pełne uprawnienia. Konta indywidualne wykorzystywane są głównie przez biura rachunkowe, które dają dostęp do programu swoim klientom (klienci samodzielnie wystawiają dokumenty księgowe lub robi to w ich imieniu biuro rachunkowe, biuro rachunkowe ma dostęp do wszystkich kont swoich klientów). Nowego użytkownika indywidualnego dodajemy poprzez panel administracyjny dostępny na stronie - Ustawienia > Użytkownicy - poprzez tą stronę zarządzamy kontami użytkowników oraz logujemy się na ich konta.

Dostęp dla księgowego
Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do naszego konta należy poprzez formularz znajdujący się na stronie - Ustawienia > Zaproś księgowego - wysłać mu zaproszenie. Następnie księgowy musi odebrać zaproszenie i kliknąć znajdujący się w nim link aktywacyjny. Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, użytkownik oraz księgowy otrzymają wiadomość z potwierdzeniem. Po zaakceptowaniu zaproszenia księgowy będzie miał pełen dostęp do konta użytkownika, będzie mógł np. samodzielnie pobierać lub wystawiać dokumenty w imieniu użytkownika.

Przedłużanie ważności kont
Niezależnie od rodzaju konta, każde konto posiada swój indywidualny abonament oraz indywidualną ważność konta. W przypadku kont wspólnych powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora (a nie na adres email użytkownika). W przypadku kont indywidualnych powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora oraz adres email konta użytkownika. Administrator ma możliwość przedłużania ważności kont swoich użytkowników poprzez panel administracyjny znajdujący się na stronie - Ustawienia > Użytkownicy (ilość dni przedłużanego abonament dla danego użytkownika jest odejmowana z abonamentu konta administratora). Użytkownik może również samodzielnie przedłużyć ważność swojego konta.