Konta użytkowników
Nasz program umożliwia dodawanie do konta wielu użytkowników i zarządzanie nimi poprzez panel administracyjny dostępny na stronie - Konto > Użytkownicy. Możliwe jest dodawanie dwóch różnych typów kont - konto wspólne oraz konto indywidualne. Niezależnie od typu konta każdy użytkownik loguje się do swojego konta przy użyciu własnego adresu email oraz hasła (administrator ma nieograniczony dostęp do wszystkich dodanych kont).

Konto wspólne
Jest to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są na jednym wspólnym koncie. Każdy użytkownik loguje się do jednego wspólnego konta i może mieć do niego różne uprawnienia. Konta wspólne wykorzystywane są przeważnie przez jedną firmę, która udziela dostęp do konta swoim pracownikom lub swojemu księgowemu lub biuru rachunkowemu. Każdy użytkownik, który otrzyma dostęp do konta może mieć inne uprawnienia (dostęp do różnych funkcji oraz różnych działów w systemie) wraz z określeniem godzin logowania do konta. Na przykład użytkownik może mieć możliwość pobierania zapisanych dokumentów bez możliwości tworzenia nowych dokumentów w godzinach od 8.00 do 18.00.

Konto indywidualne
Jest to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są osobno dla każdego utworzonego konta. Każdy użytkownik loguje się do oddzielnego konta i ma do niego pełne uprawnienia. Konta indywidualne wykorzystywane są przeważnie przez biura rachunkowe, które dają dostęp do programu swoim klientom. Klienci samodzielnie wystawiają dokumenty księgowe, a biuro rachunkowe ma do nich dostęp z jednego miejsca - poprzez panel administracyjny.

Przedłużanie ważności kont
Niezależnie od rodzaju konta, każde konto posiada swój indywidualny abonament oraz indywidualną ważność konta. Powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora. Administrator ma możliwość przedłużania ważności kont swoich użytkowników (poprzez stronę Konto > Użytkownicy) - ilość dni przedłużanego abonament dla danego użytkownika jest odejmowana z abonamentu konta administratora. Użytkownik może również samodzielnie przedłużyć ważność swojego konta.

Uprawnienia administracyjne
Najwyższy poziom kontroli nad wszystkimi kontami ma konto administratora, który poprzez panel administracyjny może wykonywać wszelkie czynności administracyjne. Poniżej opis czynności jakie może wykonać administrator.
  • zmiana ustawień i uprawnień kont użytkowników;
  • logowanie się na konta użytkowników oraz uzyskiwanie do nich nieograniczonego dostępu;
  • usuwanie kont użytkowników - należy pamiętać, że usunięcie konta jest nieodwracalne, w przypadku kont indywidualnych wraz z usunięciem konta usuwane są wszystkie dokumenty zapisane na tym koncie;
  • odłączanie kont użytkowników - odłączenie konta powoduje, że konto jest odłączane od konta administracyjnego, traci wszelkie uprawnienia i działa jak standardowe konto zarejestrowane w programie;
  • przedłużanie ważności kont użytkowników;