Nasz program umożliwia administratorowi poprzez panel administracyjny dodawanie do swojego konta użytkowników, zarządzanie ich uprawnieniami oraz zalogowanie się na konto danego użytkownika (panel administracyjny jest dostępny na stronie - Konto > Użytkownicy). Ponadto możliwe jest również aby dostęp do strony raportów - Raporty - był zabezpieczony dodatkowym hasłem (oprócz hasła logowania do konta użytkownika), opis tej funkcji znajduje się w dziale pomocy.

Konto wspólne
Konto wspólne to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są na jednym wspólnym koncie (dla wszystkich kont prowadzona jest jedna wspólna numeracja dokumentów oraz wszystkie ustawienia są wspólne z kontem administratora). Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednego wspólnego konta (przy użyciu innego adresu email oraz hasła) i ma do niego ograniczone uprawnienia (wszystkie możliwe uprawnienia są wymienione na stronie - Uprawnienia konta). Konta wspólne wykorzystywane są głównie przez firmy, które udzielają dostępu do konta swoim pracownikom.

Konto indywidualne
Konto indywidualne to konto w którym wszystkie dokumenty wystawiane i zapisywane są osobno dla każdego utworzonego konta (dla każdego konta prowadzona jest odrębna numeracja dokumentów). Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do własnego konta (przy użyciu innego adresu email oraz hasła) i ma do niego pełne uprawnienia. Konta indywidualne wykorzystywane są głównie przez biura rachunkowe, które dają dostęp do programu swoim klientom.

Dostęp dla księgowego
Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do naszego konta należy poprzez formularz znajdujący się na stronie - Konto > Udziel dostęp - wysłać mu zaproszenie. Następnie księgowy musi odebrać zaproszenie i kliknąć znajdujący się w nim link aktywacyjny. Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, użytkownik oraz księgowy otrzymają wiadomość z potwierdzeniem. Po zaakceptowaniu zaproszenia księgowy będzie miał pełen dostęp do konta użytkownika, będzie mógł np. samodzielnie pobierać lub wystawiać dokumenty w imieniu użytkownika. Należy pamiętać, że księgowy (lub inny użytkowników) po uzyskaniu dostępu do danego konta loguje się na to konto poprzez panel administracyjny dostępny na stronie - Konto > Użytkownicy - opis logowania na tej stronie pomocy.

Logowanie księgowego
Po zaakceptowaniu zaproszenia księgowy powinien zalogować się najpierw na swoje konto, a następnie powinien zalogować się na konto użytkownika, który udzielił mu dostępu do konta - takie logowanie księgowy musi wykonać poprzez stronę - Konto > http://www.fakturowo.pl/uzytkownicy
Opis logowania - https://www.fakturowo.pl/pomoc/logowanie-poprzez-panel-administracyjny

Przedłużanie ważności kont
Niezależnie od rodzaju konta, każde konto posiada swój indywidualny abonament oraz indywidualną ważność konta. W przypadku kont wspólnych powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora (a nie na adres email użytkownika). W przypadku kont indywidualnych powiadomienia o wygaśnięciu ważności konta wysyłane są na adres email konta administratora (a nie na adres email konta użytkownika).
  • Administrator ma możliwość przedłużania ważności kont swoich użytkowników poprzez panel administracyjny znajdujący się na stronie - Konto > Użytkownicy (ilość dni przedłużanego abonament dla danego użytkownika jest odejmowana z abonamentu konta administratora). Na stronie pomocy - Pomoc > Ważność kont użytkowników - został opisany sposób przedłużania ważności konta użytkownika indywidualnego przez administratora.
  • Użytkownik może również samodzielnie przedłużyć ważność swojego konta.
Akceptacja dokumentów
W przypadku kont wspólnych, jednym z uprawnień jakie administrator może nadać użytkownikowi jest wymaganie akceptacji dokumentów, które wystawił dany użytkownik. Po nadaniu tego uprawnienia wszystkie dokumenty, które zostały wystawione przez użytkownika będą wymagały akceptacji. Dopóki dokument nie zostanie zaakceptowany przez administratora to nie może być on pobrany przez użytkownika. Więcej informacji o tej funkcji znajduje się na stronie - Pomoc > Akceptacja dokumentów.