Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma opracowana przez Ministerstwo Finansów, która umożliwia wystawianie faktur sprzedażowych i pobieranie faktur kosztowych (zakupu) drogą elektroniczną. Aktualnie podatnicy mogą korzystać zarówno z systemu KSeF oraz z dotychczasowych form fakturowania (w postaci papierowej oraz elektronicznej), już wkrótce system KSeF stanie się rozwiązaniem obowiązkowym dla wszystkich podatników.

System KSeF w serwisie Fakturowo.pl
Program Fakturowo.pl zapewnia pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Integracja serwisu Fakturowo.pl z systemem KSeF umożliwia wysyłanie dokumentów sprzedażowych do systemu KSeF oraz pobieranie dokumentów kosztowych z systemu KSeF.

Aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) należy połączyć konto użytkownika Fakturowo.pl z systemem KSeF, w tym celu należy autoryzować połączenie z systemem KSeF. Dostępne są 3 alternatywne metody autoryzacji połączenia z systemem KSeF. Zalecaną metodą autoryzacji połączenia z KSeF jest token autoryzacyjny, możliwa jest również autoryzacja Profilem Zaufanym oraz podpisem elektronicznym.

Po autoryzowaniu połączenia z systemem KSeF można wysyłać dokumenty sprzedażowe do systemu KSeF oraz pobierać dokumenty kosztowe z systemu KSeF. Możliwe jest również ręczne pobieranie plików KSeF/XML i dodawanie ich do systemu KSeF poprzez stronę aplikacji KSeF Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji na temat korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w serwisie Fakturowo.pl można znaleźć na poniższych stronach:
Na poniższej stronie zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu KSeF:
Krajowy System e-Faktur (KSeF) już dostępny w Fakturowo.pl
Krajowy System e-Faktur (KSeF)