Wydatki na dokształcanie
Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych

Człowiek uczy się przez całe życie poprzez nowe doświadczenia czy edukację w konkretnym kierunku czego również wymaga od nas rynek pracy, który jest specyficzny i bardzo dynamiczny pod wieloma...

Karta Praw Podatnika
Karta Praw Podatnika

Karta Praw Podatnika stanowić ma zbiór wszystkich podstawowych praw podatnika, a także zawierać ma wykaz obowiązków, które leżą po stronie organów podatkowych. Jest odrębnym dokumentem...

faktura ustrukturyzowana
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Automatyzacja obiegu dokumentów to proces, który cały czas się dzieje i ma na celu usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań, które do tej pory wykonywane były wyłącznie przez człowieka...

poszukiwanie pracy
Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

Kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę zaczyna się gorączkowy okres poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Niejednokrotnie oznacza to godziny spędzone na przeglądaniu portali...

Obowiązek podatkowy w VAT
Obowiązek podatkowy w VAT – import usług i towarów

Transakcje zakupu towarów czy usług spoza granic naszego kraju niosą za sobą obowiązek rozliczenia podatku VAT. W zależności od rodzaju transakcji podatnik musi ustalić moment, w którym powstał...

Wynagrodzenie w walucie obcej
Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze

Zgodnie z polskim prawem pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej na podstawie umowy stawce oraz pomniejszone o składki...

wydatki mieszkaniowe
Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?

Wydatkami na cele mieszkaniowe są wydatki, które zwalniają sprzedawcę nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielu właścicieli lokali ma jednak problem...

podwójny zapis
Zasada podwójnego zapisu - co to jest i jak działa?

Reguła podwójnego zapisu to jedna z podstawowych form ewidencji operacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Każda transakcja gospodarcza jest rejestrowana na co najmniej dwóch różnych...

Powiązanie bilansowe
Powiązanie bilansowe, a powiązanie podatkowe

Podmiotami powiązanymi uznaje się wszystkie spółki krajowe i zagraniczne, w których relacje kapitałowe jednego z podmiotów w stosunku do drugiego są wyższe niż 5 % udziałów. W myśl ustawy o podatku...