Nowy formularz CIT-14
Nowy formularz CIT-14

Formularz podatkowy CIT-14 obowiązuje w Polsce od niedawna. A chodzi tu o nic innego, jak rodzaj podatku od dochodów osób prawnych. Na złożenie deklaracji CIT-14 zostało już naprawdę niewiele czasu...

podatek od nieruchomości
Zakończenie budowy, a podatek od nieruchomości

Zgodnie z przepisami prawa nieruchomości podlegają opodatkowaniu. Inaczej jednak kwestia opodatkowania wygląda w przypadku kupna mieszkania lub domu, a inaczej gdy sami wznosimy budynek. Stąd...

amortyzacja 2019
Jednorazowa amortyzacja w 2019 roku

214 000 zł tyle po przeliczeniu w 2019 roku wynosi limit jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać zarówno mali podatnicy jak i podatnicy, którzy...

nowy plik JPK_VAT
Deklaracja VAT w formie nowego pliku JPK_VAT

Od nowego roku płatnicy podatku od towarów i usług będą rozliczać VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Deklaracja będzie stanowiła jeden dokument i przesyłana będzie wyłącznie drogą elektroniczną...

Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (pobór zaliczki)

Rachunek do umowy zlecenia o dzieło (pobór zaliczki) - wystawiany jest w przypadku gdy kwota należności przekracza 200 zł - taki dokument można bezpłatnie wystawić w naszym serwisie - https...

Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (ryczałt)

Rachunek do umowy zlecenia o dzieło (umowa opodatkowana ryczałtem) wystawiany jest w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 200 zł - taki dokument można bezpłatnie wystawić w naszym serwisie...

Wydatki na dokształcanie
Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych

Człowiek uczy się przez całe życie poprzez nowe doświadczenia czy edukację w konkretnym kierunku czego również wymaga od nas rynek pracy, który jest specyficzny i bardzo dynamiczny pod wieloma...

Karta Praw Podatnika
Karta Praw Podatnika

Karta Praw Podatnika stanowić ma zbiór wszystkich podstawowych praw podatnika, a także zawierać ma wykaz obowiązków, które leżą po stronie organów podatkowych. Jest odrębnym dokumentem...