faktura ustrukturyzowana
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Automatyzacja obiegu dokumentów to proces, który cały czas się dzieje i ma na celu usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań, które do tej pory wykonywane były wyłącznie przez człowieka...

poszukiwanie pracy
Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

Kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę zaczyna się gorączkowy okres poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Niejednokrotnie oznacza to godziny spędzone na przeglądaniu portali...

Obowiązek podatkowy w VAT
Obowiązek podatkowy w VAT – import usług i towarów

Transakcje zakupu towarów czy usług spoza granic naszego kraju niosą za sobą obowiązek rozliczenia podatku VAT. W zależności od rodzaju transakcji podatnik musi ustalić moment, w którym powstał...

Wynagrodzenie w walucie obcej
Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze

Zgodnie z polskim prawem pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej na podstawie umowy stawce oraz pomniejszone o składki...

wydatki mieszkaniowe
Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?

Wydatkami na cele mieszkaniowe są wydatki, które zwalniają sprzedawcę nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielu właścicieli lokali ma jednak problem...

podwójny zapis
Zasada podwójnego zapisu - co to jest i jak działa?

Reguła podwójnego zapisu to jedna z podstawowych form ewidencji operacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Każda transakcja gospodarcza jest rejestrowana na co najmniej dwóch różnych...

Powiązanie bilansowe
Powiązanie bilansowe, a powiązanie podatkowe

Podmiotami powiązanymi uznaje się wszystkie spółki krajowe i zagraniczne, w których relacje kapitałowe jednego z podmiotów w stosunku do drugiego są wyższe niż 5 % udziałów. W myśl ustawy o podatku...

zatrudnienie małżonka
Jak rozliczyć zatrudnienie małżonka?

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie udogodnienia w prawie podatkowym dotyczące zatrudnienia małżonków lub innych członków rodziny. Od tej pory przedsiębiorca może włączyć w koszty uzyskania...

Roczny remanent
Roczny remanent – jak poprowadzić?

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić na koniec roku spis z natury. Tzw. remanent pozwala zweryfikować majątek przedsiębiorstwa i oszacować...

Księgowanie bez faktur
Księgowanie bez faktur

Księgowanie dokumentacji jest nieodłącznym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do nadzorowania swojej księgowości, na podstawie której rozlicza...