Stawka ryczałtu dla każdej pozycji

Istnieje możliwość określenia indywidualnej stawki ryczałtu dla każdej pozycji znajdującej się na wystawianym dokumencie. Funkcja ta jest...

Edytor HTML (WYSIWIG) w polu uwag

Na stronie - Ustawienia > https: www.fakturowo.pl parametry - znajduje się opcja o nazwie - Edytor HTML w polu uwag. Gdy opcja ta jest włączona...

Kwota słownie na fakturze

Kwota słownie to domyślnie kwota do zapłaty - jeśli dokument jest opłacony i kwota do zapłaty wynosi wówczas kwota słownie to: zero złotych. Jeśli

Dokumenty danego klienta

Istnieje możliwość podglądu wszystkich dokumentów na których występuje (po stronie sprzedawcy lub nabywcy) dany klient. Aby zobaczyć wszystkie...

Inny nabywca i odbiorca na dokumencie

Istnieje możliwość dodania dodatkowych informacji w danych nabywcy. Aby dodać dodatkowe dane, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją...

Integracja sprzedaży z Allegro.pl

Import sprzedaży z Allegro.pl kierowany jest do wszystkich Użytkowników naszego serwisu prowadzących sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro...

Wysyłanie pliku JPK

Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed...

Oznaczenie faktura VAT MARŻA

Faktury VAT MARŻA wystawiane w naszym serwisie mają możliwość wyboru oznaczenia, możliwe oznaczenia marży to: Procedura marży dla biur podróży...

Jak wystawić notę korygującą do faktury?

Aby wystawić notę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać poniższe czynności. Należy wejść na stronę Faktury > Wszystkie dokumenty...

Sortowanie dokumentów

Na listach dokumentów np. na stronie - http: www.fakturowo.pl wszystkie istnieje możliwość zmiany kolumn wyświetlanych na listach oraz zmiany...