Oznaczenie faktura VAT MARŻA

Faktury VAT MARŻA wystawiane w naszym serwisie mają możliwość wyboru oznaczenia, możliwe oznaczenia marży to: Procedura marży dla biur podróży...

Jak wystawić notę korygującą do faktury?

Aby wystawić notę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać poniższe czynności. Należy wejść na stronę Faktury > Wszystkie dokumenty...

Sortowanie dokumentów

Na listach dokumentów np. na stronie - http: www.fakturowo.pl wszystkie istnieje możliwość zmiany kolumn wyświetlanych na listach oraz zmiany...

Data księgowania dokumentu

W naszym programie mamy możliwość określenia daty księgowania dokumentu (zrzut ekranu z oznaczoną datą księgowania poniżej). Gdy zostanie określona...

Numer BDO na fakturze

Na fakturach (oraz innych dokumentach) generowanych w naszym serwisie można umieścić informację o numerze BDO - po umieszczeniu numer ten będzie...

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Od 18 kwietnia 2019 roku weszła w życie Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi...

Przedłużanie abonamentu

Aby przedłużyć abonament należy na stronie - https: www.fakturowo.pl abonament - wybrać rodzaj abonamentu oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia...

Numeracja dokumentów

Numer każdego rodzaju dokumentu jest zwiększany o 1 wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu - jedynie w dwóch przypadkach należy samodzielnie...