Zmiany w API
Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym (16 Czerwiec 2022) wprowadziliśmy zmiany w interfejsie API naszego serwisu. Wprowadzone zmiany mają na celu przygotowanie naszego serwisu do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur KSef (system ten będzie wymagał przekazywania większego zakresu informacji).

Poniżej parametry, które zostały dodane - w chwili obecnej parametry te są opcjonalne, jednakże wraz z wprowadzeniem systemu KSeF parametry te będą obowiązkowe:
  • sprzedawca_imie, sprzedawca_nazwisko - system KSeF będzie wymagał podawania pierwszego imienia oraz nazwiska w przypadku gdy podatnik (sprzedawca) jest osobą fizyczną, w przypadku gdy podatnik (sprzedawca) nie jest osobą fizyczną wymagana będzie tylko pełna nazwa firmy; aby pola - sprzedawca_imie, sprzedawca_nazwisko - były widoczne w przypadku danych firmowych w formularzu dodawania/edycji dokumentu należy na stronie - Ustawienia > Parametry - zaznaczyć opcję – Imię i nazwisko;
  • nabywca_imie, nabywca_nazwisko - system KSeF będzie wymagał podawania pierwszego imienia oraz nazwiska w przypadku gdy nabywca/usługobiorca jest osobą fizyczną, w przypadku gdy nabywca/usługobiorca nie jest osobą fizyczną (ale prowadzi działalność) wymagana będzie tylko pełna nazwa firmy; aby pola - nabywca_imie, nabywca_nazwisko - były widoczne w przypadku danych firmowych w formularzu dodawania/edycji dokumentu należy na stronie - Ustawienia > Parametry - zaznaczyć opcję – Imię i nazwisko;
  • nabywca_osoba - dla danych nabywcy wprowadziliśmy możliwość wskazania, że nabywca/usługobiorca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności – w takim przypadku dla parametru - nabywca_osoba – należy przesłać wartość 1 - w takim przypadku parametr – nabywca_nip – nie jest wymagany, jednakże wymagane są parametry – nabywca_imie oraz nabywca_nazwisko;
  • sprzedawca_budynek, sprzedawca_lokal, nabywca_budynek, nabywca_lokal - Numer budynku oraz numer lokalu dla danych sprzedawcy oraz nabywcy; system KSeF będzie wymagał przesyłania oprócz nazwy ulicy, w osobnych polach numer budynku oraz numer lokalu; aby pola były widoczne na dokumencie należy na stronie - Ustawienia > Parametry - zaznaczyć opcję - Numer budynku/lokalu;
  • sprzedawca_krs, sprzedawca_bdo, nabywca_krs, nabywca_bdo - dodatkowe dane informacyjne;
Poniżej parametry, które zostały zmienione lub zastąpione innymi:
  • Parametry – sprzedawca_vat_ue, sprzedawca_numer_firmy, sprzedawca_numer_podatkowy – zostały usunięte, w ich miejsce został dodany nowy parametr o nazwie – sprzedawca_nip_oznaczenie – który może mieć wartości - 0 = nip; 1 = vat id; 2 = vat ue; 3 = numer – są to oznaczenia dla parametru - sprzedawca_nip (zatem parametr – sprzedawca_nip – również musi być przesłany aby parametr - sprzedawca_nip_oznaczenie – był widoczny);
  • Parametry – nabywca_vat_ue, nabywca_numer_firmy, nabywca_numer_podatkowy – zostały usunięte, w ich miejsce został dodany nowy parametr o nazwie – nabywca_nip_oznaczenie – który może mieć wartości - 0 = nip; 1 = vat id; 2 = vat ue; 3 = numer – są to oznaczenia dla parametru - nabywca_nip (zatem parametr – nabywca_nip – również musi być przesłany aby parametr - nabywca_nip_oznaczenie – był widoczny);