Dodawanie klientów

Nowych klientów kontrahentów użytkownicy dodają samodzielnie poprzez stronę - Klienci > https: www.fakturowo.pl klienci nowy - klienta można również...

Uwagi niewidoczne

W formularzu wystawiania dokumentów w dodatkowych opcjach znajduje się pole o nazwie - Uwagi niewidoczne (aby rozwinąć dodatkowe opcje - należy...

Zmiana marginesów

Nasz program umożliwia zmianę domyślnych marginesów dla generowanych dokumentów, raportów oraz pism i umów. Zmiana marginesów jest możliwa...

Opis struktury pliku JPK_FA (wersja 1)

1. Sekcja Naglowek (typ JKP_FA, jego wersja - 1, cel - złożenie, korekta, okres od-do): - tns:KodFormularza: wersjaSchemy=1-0 kodSystemowy=JPK...

Podpisy na dokumencie

Użytkownik ma możliwość określenia czy pola podpisów moją być widoczne na dokumencie. Decyzję o widocznych podpisach można podjąć podczas...

Informacje o terminie płatności

Istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów niezapłaconych oraz posortowanie dokumentów według terminu płatności oraz według upłynięcia terminu...

Dodawanie i usuwanie pozycji na dokumencie

Aby dodać nowe pozycje na dokumencie należy kliknąć ikonę (znaczek jest oznaczony strzałką na poniższym zrzucie ekranu). Aby usunąć pozycje...

Domyślny tytuł oraz treść wiadomości

Domyślny tytuł oraz treść wiadomości jaka jest widoczna w formularzu wystawiania dokumentu można przypisać do danego klienta - poprzez edycję danych...

Jak ustawić domyślnie PESEL zamiast NIP

Aby domyślnie był widoczny numer PESEL zamiast numeru NIP w danych sprzedawcy na wystawianym dokumencie należy zmienić oznaczenie na PESEL...

Zmiana widoku kolumn w raporcie

Nasz serwis oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów, w tym celu należy wejść na stronę - https: www.fakturowo.pl raporty - następnie...