Dodatkowe daty na dokumencie

Na wszystkich dokumentach wystawianych w naszym serwisie oprócz daty wystawienia istnieje możliwość określenia nazewnictwa drugiej daty, zmianę...

Wspólna numeracja dokumentów

W naszym serwisie istnieje możliwość wspólnej numeracji dla wybranych przez Użytkownika dokumentów, funkcja jest dostępna na stronie - https...

Nowa struktura pliku JPK_FA(3)

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA (faktura) - wersja 3. Organy podatkowe będą...

Stawka ryczałtu dla każdej pozycji

Istnieje możliwość określenia indywidualnej stawki ryczałtu dla każdej pozycji znajdującej się na wystawianym dokumencie. Funkcja ta jest...

Edytor HTML (WYSIWIG) w polu uwag

Na stronie - Ustawienia > https: www.fakturowo.pl parametry - znajduje się opcja o nazwie - Edytor HTML w polu uwag. Gdy opcja ta jest włączona...

Kwota słownie na fakturze

Kwota słownie to domyślnie kwota do zapłaty - jeśli dokument jest opłacony i kwota do zapłaty wynosi wówczas kwota słownie to: zero złotych. Jeśli

Dokumenty danego klienta

Istnieje możliwość podglądu wszystkich dokumentów na których występuje (po stronie sprzedawcy lub nabywcy) dany klient. Aby zobaczyć wszystkie...

Inny nabywca i odbiorca na dokumencie

Istnieje możliwość dodania dodatkowych informacji w danych nabywcy. Aby dodać dodatkowe dane, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją...

Integracja sprzedaży z Allegro.pl

Import sprzedaży z Allegro.pl kierowany jest do wszystkich Użytkowników naszego serwisu prowadzących sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro...

Wysyłanie pliku JPK

Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed...