Podpisy na dokumencie

Użytkownik ma możliwość określenia czy pola podpisów moją być widoczne na dokumencie. Decyzję o widocznych podpisach można podjąć podczas...

Informacje o terminie płatności

Istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów niezapłaconych oraz posortowanie dokumentów według terminu płatności oraz według upłynięcia terminu...

Dodawanie i usuwanie pozycji na dokumencie

Aby dodać nowe pozycje na dokumencie należy kliknąć ikonę (znaczek jest oznaczony strzałką na poniższym zrzucie ekranu). Aby usunąć pozycje...

Domyślny tytuł oraz treść wiadomości

Domyślny tytuł oraz treść wiadomości jaka jest widoczna w formularzu wystawiania dokumentu można przypisać do danego klienta - poprzez edycję danych...

Jak ustawić domyślnie PESEL zamiast NIP

Aby domyślnie był widoczny numer PESEL zamiast numeru NIP w danych sprzedawcy na wystawianym dokumencie należy zmienić oznaczenie na PESEL...

Zmiana widoku kolumn w raporcie

Nasz serwis oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów, w tym celu należy wejść na stronę - https: www.fakturowo.pl raporty - następnie...

Numer dowodu w danych sprzedawcy lub nabywcy

Istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego pola w danych sprzedawcy lub nabywcy z informacją o dowodzie osobistym (w polu można wpisać np. numer...

Pobieranie wielu dokumentów

Istnieje możliwość pobrania za jednym razem wielu dokumentów jako jeden dokument PDF lub jako wiele dokumentów PDF zapisanych w jednym pliku ZIP...

Udzielenie dostępu do konta księgowemu

Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do naszego...

Ważność kont indywidualnych

Nasz program umożliwia administratorowi poprzez panel administracyjny dodawanie do swojego konta użytkowników, zarządzanie ich uprawnieniami oraz...