Przeliczanie walut
Jeśli w raportach generowanych w serwisie występuje przeliczanie waluty obcej na walutę PLN, wówczas odbywa się ono w następujący sposób:
  • jeśli docelowa waluta wymiany to PLN oraz jeśli użytkownik określi własny kurs wymiany wówczas przeliczanie odbywa się zgodnie z podanym kursem przez użytkownika;
  • niezależnie od wybranej docelowej waluty wymiany, jeśli użytkownik określi dzień kursu wymiany wówczas przeliczanie odbywa się zgodnie z tabelą kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia podanego przez użytkownika;
  • jeśli dzień kursu wymiany NBP nie zostanie określony przez użytkownika wówczas przeliczanie na walutę PLN odbywa się zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – czyli brany jest kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, na stronie - Ustawienia > Parametry - poprzez opcję - Domyślna data - można określić datę na podstawie której wyznaczany jest średni kurs danej waluty obcej.
Jeśli podczas przeliczania waluty wystąpi błąd wówczas pojawi się odpowiedni komunikat z opisem błędu, a wygenerowanie danego raportu nie będzie możliwe.
Przeliczanie walut