Plik JPK PKPIR
Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK_PKPIR można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu. Poniżej przedstawiamy założenia jakie zostały przyjęte w naszym serwisie dla struktury pliku JPK_PKPIR. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK_PKPIR oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Przyjęte założenia
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę w formie miesiąca wybiera użytkownik). Struktura pliku JPK_PKPIR zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut.

Dodatkowe pola wpisywane przez użytkownika
Dodatkowe parametry można wpisać naciskając przycisk - Parametry - widoczny w prawym górnym rogu ekranu (wprowadzając dane adresowe można skorzystać w wyszukiwarki danych GUS):
 • P_1 - wartość spisu z natury na początek roku podatkowego;
 • P_2 - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego;
 • P_3 - razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • P_4 - dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • P_5A - data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego;
 • P_5B - wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego;
 • CelZlozenia – pole określa, czy jest to pierwsze złożenie dokumentu czy kolejna korekta;
 • KodUrzedu – pole określa numer ID urzędu skarbowego;
 • PelnaNazwa - nazwa sprzedawcy;
 • Wojewodztwo, Powiat, Gmina, Ulica, NrDomu, NrLokalu, Miejscowosc, KodPocztowy, Poczta - dodatkowe pola adresowe;
 • Email – kontaktowy adres email;
Uwagi
Wygenerowany plik JPK_PKPIR jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.