Plik JPK VAT
Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK VAT w aktualnie obowiązującej wersji 3.0 (od 1 stycznia 2018 roku) lub w starszej wersji 2.0 (obie wersje pliku są poprawne). Plik JPK VAT można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - po zalogowaniu się na tej stronie należy w polu - Typ raportu - wybrać opcję - JPK VAT. Następnie należy wybrać zakres czasu jakiego ma dotyczyć generowany plik JPK oraz należy wpisać NIP sprzedawcy. Następnie należy kliknąć przycisk - Generuj raport - następnie należy kliknąć przycisk - Pobierz - aby pobrać wygenerowany plik JPK VAT (prosimy zerknąć na zrzut ekranu w dolnej części strony).

Założenia pliku JPK VAT
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę wpisuje użytkownik). Struktura pliku JPK VAT zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK VAT oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Obowiązkowe pola wpisywane przez użytkownika
Poniższe parametry są obowiązkowe i muszą być wpisane aby wygenerować plik:
 • NIP - identyfikator podatkowy NIP sprzedawcy, którego dokumenty będą eksportowane do pliku JPK, numer wpisuje użytkownik w polu NIP sprzedawcy (należy wpisać numer NIP sprzedawcy jaki widnieje na dokumentach sprzedażowych - dla dokumentów kosztowych, system automatycznie zamieni podany numer NIP sprzedawcy z numerem NIP nabywcy);
 • DataOd - data początkowa okresu raportowego, którego dotyczy plik JPK, datę wpisuje użytkownik w polu – data od;
 • DataDo - data końcowa okresu raportowego, którego dotyczy plik JPK, datę wpisuje użytkownik w polu – data do;
Pola generowane automatycznie
W zależności od stawek podatku jakie występują na dokumencie, generowane są następujące pola:
 • K_10 - dla pozycji faktur ze stawką VAT zw.;
 • K_13 - dla pozycji faktur ze stawką VAT 0%;
 • K_15 i K_16 - dla pozycji faktur ze stawką VAT 5%;
 • K_17 i K_18 - dla pozycji faktur ze stawką VAT 7% lub 8%;
 • K_19 i K_20 - dla pozycji faktur ze stawką VAT 22% lub 23%;
 • K_21 - dla faktur DWT dla pozycji faktur ze stawką VAT 0%;
 • K_22 - dla faktur eksportowych dla pozycji faktur ze stawką VAT 0%;
 • K_31 - dla pozycji faktur ze stawką VAT o.o.;
 • PodatekNalezny - pole generowane z sumy wszystkich powyższych pól;
 • stawka VAT o nazwie - np. - nie jest eksportowana ponieważ stawka ta nie istnieje strukturze pliku JPK VAT;
 • DataWytworzeniaJPK - aktualna data i czas wytworzenia pliku JPK (data jest generowana automatycznie);
Dodatkowe pola wpisywane przez użytkownika
Dodatkowe parametry pliku JPK można wpisać naciskając przycisk - Parametry - widoczny w prawym górnym rogu ekranu (wprowadzając dane adresowe można skorzystać w wyszukiwarki danych GUS):
 • CelZlozenia – pole określa, czy jest to pierwsze złożenie dokumentu czy kolejna korekta;
 • KodUrzedu – pole określa numer ID urzędu skarbowego;
 • PelnaNazwa - nazwa sprzedawcy;
 • Wojewodztwo, Powiat, Gmina, Ulica, NrDomu, NrLokalu, Miejscowosc, KodPocztowy, Poczta - dodatkowe pola adresowe;
 • Email – kontaktowy adres email;
JPK VAT dla faktur metoda kasowa
Więcej informacji na temat generowania pliku JPK dla faktur metody kasowej na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/faktura-metoda-kasowa

Uwagi
Wygenerowany plik JPK VAT jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.
Plik JPK VAT