Oznaczenia dokumentów JPK_V7
Zgodnie z nowymi przepisami od 1 października 2020 roku podatnicy będą zobowiązani do przesyłania plików JPK_VAT w nowej wersji JPK_V7M lub JPK_V7K. W nowych plikach JPK_V7 pojawi się wiele nowych oznaczeń, które wcześniej nie występowały w plikach JPK_VAT. Jednym z nowych oznaczeń jest oznaczenia dowodu sprzedaży w pliku JPK_V7 jest to pole o nazwie TypDokumentu oraz pole DokumentZakupu dla oznaczeń dowodów zakupu w pliku JPK_V7 (zgodnie z broszurą informacyjną ministerstwa finansów oba pola są opcjonalne).

Oznaczenia dokumentów w programie Fakturowo.pl
Możliwość oznaczania dokumentów jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć możliwość oznaczania dokumentów, należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - wybrać w polu - Dokument (JPK_V7) - jedną z opcji - TAK - następnie kliknąć przycisk - Zapisz (zrzut ekranu na dole strony).
  • Po wybraniu opcji - tak (bez wydruku) - oznaczenie dokumentu nie będzie widoczne na wydrukowanym dokumencie, będzie widoczne tylko na podglądzie dokumentu oraz w plikach JPK_V7.
  • Po wybraniu opcji - tak (z wydrukiem) - oznaczenie dokumentu będzie widoczne na wydrukowanym dokumencie, na podglądzie dokumentu oraz w plikach JPK_V7.
Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego
Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K - SprzedazWiersz JPK_VAT - przewiduje dla pola TypDokumentu poniższe oznaczenia dokumentów. Zgodnie z par. 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży zawiera poniższe oznaczenia dla dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K. W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole TypDokumentu w pliku JPK_V7 pozostaje puste.

Oznaczenie
Opis
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących.
FP Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu, w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.
WEW Dokument wewnętrzny, w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego
Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K - ZakupWiersz JPK_VAT - przewiduje dla pola DokumentZakupu poniższe oznaczenia dokumentów. Zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się poniższe oznaczenia. W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole DokumentZakupu w pliku JPK_V7 pozostaje puste.

Oznaczenie
Opis
VAT_RR Faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT.
WEW Dokumenty wewnętrzne, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.
MK Faktury wystawiane przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.
dokumenty JPK_V7