Co należy wiedzieć o JPK_FA?
JPK_FA
Wprowadzone 1 lipca 2016 r. nowe zasady kontroli podatkowej nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przesyłania organom skarbowym szczegółowych informacji na temat dokonywanych przez nich transakcji. Odbywa się to w wersji elektronicznej, za pomocą wygenerowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu i jego struktur. JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to zbiór informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstw za dany okres. Stanowi on elektroniczną formę dokumentów i ksiąg podatkowych. Może być przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej np. na pendrive lub płycie CD. To rozwiązanie, które od 1 stycznia 2018 r. obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa rozliczające się z podatku VAT, a ich niedostarczenie w terminie wiąże się z nałożeniem sankcji karno-skarbowych.

Czym jest JPK_FA?

JPK składa się z siedmiu struktur, z których jedną z nich jest JPK_FA obejmująca wyłącznie faktury sprzedaży. W początkowej wersji struktura ta zawierała także faktury zakupu, z czego ostatecznie Ministerstwo Finansów się wycofało. Jednocześnie JPK_FA jest najobszerniejszą i najbardziej złożoną strukturą, składającą się z 92 pól, z czego wypełnienie 43 jest obowiązkowe. Struktura ta jest odzwierciedleniem faktury VAT. JPK_FA musi kumulować wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze sprzedażowej. Co istotne, nie ma obowiązku comiesięcznego raportowania JPK_FA. Informacje te są przesyłane wyłącznie na żądanie organu kontrolującego w wyznaczonym przez niego terminie. W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o wydłużenie terminu. Obowiązek złożenia JPK_FA obejmuje także zagranicznych podatników.

Co zawiera JPK_FA?

Informacje znajdujące się w strukturze JPK_FA:
  • stawki podatku VAT - znajdujące się na fakturach zakupu i sprzedaż;
  • faktury - zawiera się podstawową informację o fakturze przez jej odpowiednie oznaczenie: VAT - zwykła faktura, KOREKTA - faktura korygująca, ZAL - faktura zaliczkowa, POZ - pozostałe rodzaje faktur;
Ponadto sekcja obejmuje następujące dane: data wystawienia, dane nabywcy, dane sprzedawcy, kwota podatku, kwota należności ogółem, metoda kasowa (tak/nie), odwrotne obciążenie (tak/nie), zwolnione (tak/nie), środki transportu (data dopuszczenia, czas użytkowania) - szczegółowe pozycje faktury - obejmujące takie informacje jak: numer faktury, nazwa towaru lub usługi, miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, ilość, cena jednostkowa brutto, wartość sprzedaży brutto.

Sprawniej i szybciej
Przede wszystkim celem wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów systemu jest ułatwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym. Elektroniczna wersja dokumentów to oszczędność czasu i pieniędzy na wypełnianie papierowych druków. Możliwość szybkiej analizy skraca również czas kontroli podatkowej, co w konsekwencji ma się także przełożyć na jej efektywność.

Jak wygenerować JPK_FA?
Nasz serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_FA, więcej informacji na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/plik-jpk-fa