Plik JPK FA
Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK FA w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK FA można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu. Poniżej przedstawiamy założenia jakie zostały przyjęte w naszym serwisie dla struktury pliku JPK FA. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK FA oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Przyjęte założenia
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę wpisuje użytkownik). Generowane są dane z dokumentów sprzedaży, bo zgodnie z aktualną specyfikacją tylko takie dokumenty są wymagane. Struktura pliku JPK_FA zakłada przygotowanie osobnego pliku dla każdej waluty. Jeśli w wybranym okresie raportowym występują dokumenty w różnych walutach, wówczas pojawi się komunikat informujący o konieczności wybrania waluty i wygenerowania osobnego pliku dla każdej waluty (w nazwie pobieranego pliku JPK dodawana jest wówczas nazwa waluty).

Obowiązkowe pola wpisywane przez użytkownika
Poniższe parametry są obowiązkowe i muszą być wpisane aby wygenerować plik:
 • NIP - identyfikator podatkowy NIP sprzedawcy, którego dokumenty będą eksportowane do pliku JPK, numer wpisuje użytkownik w polu NIP sprzedawcy;
 • DataOd - data początkowa okresu raportowego, którego dotyczy plik JPK, datę wpisuje użytkownik w polu – data wystawienia od;
 • DataDo - data końcowa okresu raportowego, którego dotyczy plik JPK, datę wpisuje użytkownik w polu – data wystawienia do;
Dodatkowe pola wpisywane przez użytkownika
Dodatkowe parametry można wpisać naciskając przycisk - Parametry - widoczny w prawym górnym rogu ekranu (wprowadzając dane adresowe można skorzystać w wyszukiwarki danych GUS):
 • CelZlozenia – pole określa, czy jest to pierwsze złożenie dokumentu czy kolejna korekta;
 • KodUrzedu – pole określa numer ID urzędu skarbowego;
 • PelnaNazwa - nazwa sprzedawcy;
 • Wojewodztwo, Powiat, Gmina, Ulica, NrDomu, NrLokalu, Miejscowosc, KodPocztowy, Poczta - dodatkowe pola adresowe;
 • Email – kontaktowy adres email;
Pola generowane automatycznie
W zależności od stawek podatku jakie występują na dokumencie, generowane są następujące pola:
 • P_13_7 - dla pozycji faktur ze stawką VAT zw.;
 • P_13_6 dla pozycji faktur ze stawką VAT 0%;
 • P_13_5 i P_14_5 dla pozycji faktur ze stawką VAT np.;
 • P_13_4 i P_14_4 dla pozycji faktur ze stawką VAT o.o.;
 • P_13_3 i P_14_3 dla pozycji faktur ze stawką VAT 5%;
 • P_13_2 i P_14_2 dla pozycji faktur ze stawką VAT 7% lub 8%;
 • P_13_1 i P_14_1 dla pozycji faktur ze stawką VAT 22% lub 23%;
 • P_15 pole jest generowane z sumy wszystkich powyższych pól;
 • Pole P_16 przyjmuje wartość TRUE dla faktur metoda kasowa;
 • Pole P_18 przyjmuje wartość TRUE dla faktur odwrotnego obciążenia lub pozycji na fakturze ze stawką o.o.;
 • Pole P_19 przyjmuje wartość TRUE dla pozycji na fakturze ze stawką zw.;
 • Pole P_106E_2 przyjmuje wartość TRUE dla faktur marża - procedura marża dla biur podróży;
 • Pole P_106E_3 przyjmuje wartość TRUE dla faktur marża - pozostałe procedury;
 • Pole RodzajFaktury przyjmuje następujące wartości w zależności od dokumentu: VAT - dla faktur VAT; ZAL - dla faktur zaliczkowych i końcowych; KOREKTA - dla faktur korygujących; POZ dla pozostałych dokumentów;
 • Dla faktur korygujących generowane są pola: PrzyczynaKorekty i NrFaKorygowanej;
 • Dla faktur zaliczkowych i końcowych generowane są pola: ZALZaplata i ZALPodatek;
 • W sekcji wierszy produktów na fakturze generowane są pola: P_2B, P_7, P_8A, P_8B, P_9A, P_9B, P_10, P_11, P_11A i P_12;
 • DataWytworzeniaJPK - aktualna data i czas wytworzenia pliku JPK (data jest generowana automatycznie);
Uwagi
Wygenerowany plik JPK FA jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.
Plik JPK FA