Kody GTU JPK_V7
Od 1 października zacznie obowiązywać nowy plik JPK_VAT czyli JPK_V7 (JPK_V7M i JPK_V7K). W plikach JPK_V7 obowiązkowe będą oznaczenie dotyczące grup towarów i usług czyli GTU. Grupy towarowo-usługowe czyli kody grup towarów i usług służą oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu. Celem wprowadzenia GTU jest wsparcie fiskusa w walce z nieprawidłowościami podatkowymi.
Kody GTU w programie Fakturowo.pl
Możliwość oznaczania kodów GTU jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć możliwość oznaczania kodów GTU dla towarów i usług, należy na stronie - http://www.fakturowo.pl/parametry - w polu - Kod GTU (JPK_V7) - wybrać jedną z opcji - TAK - następnie kliknąć przycisk - Zapisz (zrzut ekranu na dole strony).
  • Po wybraniu opcji - tak (bez wydruku) - oznaczenie kodu GTU nie będzie widoczne na wydrukowanym dokumencie, będzie widoczne tylko na podglądzie dokumentu oraz w plikach JPK_V7.
  • Po wybraniu opcji - tak (z wydrukiem) - oznaczenie kodu GTU będzie widoczne na wydrukowanym dokumencie, na podglądzie dokumentu oraz w plikach JPK_V7.
UWAGA WAŻNE!
Aby kolumna z kodami GTU była widoczna na wystawianym i wydrukowanym dokumencie:
  • obsługa kodów musi być włączona na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - w opcji - Kod GTU (JPK_V7) - należy wybrać - TAK (z wydrukiem);
  • na dokumencie kod GTU musi być wybrany spośród kodów GTU_1 - GTU_13 dla przynajmniej jednej pozycji, jeśli nie wybierzemy żadnego kodu to kolumna z kodami GTU nie będzie widoczna;
  • należy również pamiętać, że po włączeniu kodów GTU w ustawieniach, kody GTU nie pojawią się automatycznie na już zapisanych dokumentach - aby kody GTU były widoczne na już zapisanych dokumentach należy edytować dany dokument, wybrać odpowiedni kod GTU, a następnie zapisać dokument - dopiero wtedy kody GTU będą widoczne na zapisanym dokumencie.
Kody GTU dotyczące dostaw towarów
Kod GTU Opis
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10 budynki, budowle i grunty
Kody GTU dotyczące świadczenia usług
Kod GTU Opis
GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Ważne
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług).
kody GTU jpk_v7
kody GTU jpk_v7