Plik JPK EWP
Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_EWP w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK_EWP można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu. Poniżej przedstawiamy założenia jakie zostały przyjęte w naszym serwisie dla struktury pliku JPK_EWP. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK_EWP oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Przyjęte założenia
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę w formie miesiąca wybiera użytkownik). Struktura pliku JPK_EWP zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut.

Domyślna stawka ryczałtu
Przed wygenerowaniem pliku należy określić domyślną stawkę ryczałtu, która będzie obowiązywała w przypadku jeśli dana pozycja nie będzie miała określonej indywidualnej stawki ryczałtu. Aby określić indywidualną stawkę ryczałtu dla każdej pozycji na dokumencie należy edytować dany dokument i postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w dziale pomocy. Domyślną stawkę ryczałtu można zapisać na stałe na stronie: Ustawienia > Parametry.

Struktura JPK_EWP
Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji przychodów (JPK_EWP) – składa się z następujących sekcji danych:
 • Nagłówek, w którym zawarte są dane dotyczące pliku JPK (cel złożenia; okres, którego dotyczy), parametry adresowe można wpisać naciskając przycisk - Parametry - widoczny w prawym górnym rogu ekranu (wprowadzając dane adresowe można skorzystać w wyszukiwarki danych GUS):
 • Podmiot1, w którym zawarte są dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP; nazwa podmiotu);
 • EWPWiersz - ewidencja przychodów podmiotu;
 • EWPCtrl - Podsumowanie ewidencji, czyli sumy kontrolne dla tej ewidencji przychodów.
EWPWiersz
Ewidencja przychodów zawiera szczegółowe dane o poszczególnych wpisach w ewidencji dotyczących uzyskanego przychodu. Zawiera dla każdej pozycji
następujące dane:
 • K_1 - Liczba porządkowa wpisu;
 • K_2 - Data wpisu (w naszym serwisie jest to data wystawienia widniejąca na dokumencie);
 • K_3 - Data uzyskania przychodu (w naszym serwisie jest to data sprzedaży widniejąca na dokumencie);
 • K_4 - Numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu;
 • K_5 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 20%;
 • K_6 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 17%;
 • K_7 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 8.5%;
 • K_8 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 5.5%;
 • K_9 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 3,0%;
 • K_10 - Ogółem przychody (5+6+7+8+9);
 • K_11 - Kwota przychodu opodatkowana według stawki 10%;
 • K_12 - Uwagi;
EWPCtrl
Podsumowanie ewidencji zawiera łączną liczbę wierszy (zapisów) ewidencji przychodów oraz wartość kwoty przychodów (KOL_10) w okresie, którego dotyczy JPK_EWP.

Uwagi
Wygenerowany plik JPK_EWP jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.