JPK - co to jest i kogo dotyczy?
jpk
JPK - czyli jednolity plik kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego i został opisany w art. 193a ordynacji podatkowej.Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli przede wszystkim na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, oraz na ujednolicenie i przyśpieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. JPK umożliwi bardziej efektywne zarządzanie zespołami, które realizują czynności kontrolne. Na dzień dzisiejszy obowiązuje jedynie plik JPK VAT, jednak w przyszłości dołączą do niego kolejne pliki JPK:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP;
  • faktury sprzedaży VAT – JPK_FA;
  • wyciąg bankowy – JPK_WB;
  • magazyn – JPK_MAG.
Obowiązek comiesięcznego składania pliku JPK VAT obowiązuje już od 1 lipca zeszłego roku dla dużych firm, od początku tego roku dla firm małych i średnich, oraz od 1 stycznia przyszłego roku dla firm z segmentu mikro. Mikro przedsiębiorcą uznaje się firmę, w której średnioroczne zatrudnienie nie przekracza dziesięciu osób, a roczne obroty wynoszą nie więcej niż 2 miliony euro. Jeżeli przedsiębiorca w jednym roku spełnia obydwa warunki, a w następnym przekroczy tylko jeden z nich to w dalszym ciągu uznawany jest za mikro przedsiębiorcę. Dopiero w kolejnym roku, jeśli wciąż będzie przekraczał którąś z norm to starci ten tytuł.

Jaki jest cel wprowadzenia plików JPK?
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to znaczące ułatwienie dla organów podatkowych. Umożliwia zautomatyzowanie weryfikacji danych, dzięki czemu kontrole bywają szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Wprowadzenie tego systemu ma również pozytywny wydźwięk na działanie przedsiębiorstw. Umożliwia przeprowadzanie audytów na własną rękę w firmach. Dzięki temu mamy możliwość wykryć nieprawidłowości w księgach i uniknąć kosztownych kar. Ponadto kontrole prowadzone przez organy skarbowe są mniej uciążliwe niż dotychczas, a pozytywne wyniki audytów ograniczają wizyty urzędników w siedzibie firmy. Dzięki JPK, Ministerstwo Finansów jest w stanie budować bazę danych, która daje szansę na skuteczniejszą walkę z nadużyciami w podatku VAT. Polega to na eliminacji fikcyjnych faktur, a także transakcji z udziałem firm "słupów". Narzędzia te umożliwiają także wytypowanie podmiotów podejrzanych o nieprawidłowości w rozliczeniach VAT.