Jednolity plik kontrolny
jpk

W serwisie Fakturowo.pl można wygenerować plik JPK_VAT. Plik JPK_VAT generowany przez nasz system jest w wersji: JPK VAT v.2.0.
Przechodzi on walidację w najnowszej oficjalnej aplikacji Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK, o ile faktury mają prawidłowo
uzupełnione dane takie jak NIP, adres. Więcej informacji na poniższej stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-wygenerowac-plik-jpk-vat

Plik JPK_FA na żądanie organu podatkowego będą musieli przesyłać mikroprzedsiębiorcy od dnia 1 lipca 2018 r. Możliwość generowania plików JPK_FA zostanie wprowadzona w naszym serwisie do końca grudnia 2017 r..

Dodatkowe informacje może znaleźć również na stronie: https://www.fakturowo.pl/blog/jednolity-plik-kontrolny-co-to-jest-i-kogo-dotyczy

Cel wprowadzenia JPK
W celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Od 1 stycznia 2017 r., mali oraz średni przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi składania
comiesięcznego pliku JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to znaczące ułatwienie dla organów podatkowych. Umożliwia zautomatyzowanie weryfikacji danych, dzięki czemu kontrole bywają szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Wprowadzenie tego systemu ma również pozytywny wydźwięk na działanie przedsiębiorstw. Umożliwia przeprowadzanie audytów na własną rękę w firmach. Dzięki temu mamy możliwość wykryć nieprawidłowości w księgach i uniknąć kosztownych kar. Ponadto kontrole prowadzone przez organy skarbowe są mniej uciążliwe niż dotychczas, a pozytywne wyniki audytów ograniczają wizyty urzędników w siedzibie firmy. Dzięki JPK_VAT, Ministerstwo Finansów jest w stanie budować bazę danych, która daje szansę na skuteczniejszą walkę z nadużyciami w podatku VAT. Polega na eliminacji fikcyjnych faktur, a także transakcji z udziałem firm "słupów". Narzędzia te umożliwiają także wytypowanie podmiotów podejrzanych o nieprawidłowości w rozliczeniach VAT.

Jakie dane zawiera JPK_VAT?
W pliku JPK_VAT przesyłane są: Ewidencja sprzedaży VAT, która zawiera - transakcje sprzedaży z kwotami netto i VAT, podzielone na kategorie odpowiadające pozycjom na deklaracji VAT; zakupy, przy których podatnik nalicza i odlicza VAT - dotyczy to importu usług, zakupów WNT, zakupów krajowych z "odwrotnym obciążeniem". Każdy zapis powinien zawierać numer kolejny, numer faktury (lub innego dokumentu, np. raportu z kasy fiskalnej), datę faktury oraz datę sprzedaży, jeśli jest różna od daty faktury. Ewidencja zakupów VAT, która zawiera - transakcje zakupu z kwotami netto i VAT, z podziałem na zakupy środków trwałych oraz zakupy pozostałe. Każdy zapis musi zawierać numer kolejny, numer faktury, datę faktury oraz datę jej otrzymania. Obowiązkowe są również nazwa, adres oraz NIP nabywcy.

Od kiedy i dla kogo JPK_VAT?
Ewidencja VAT następuje co miesiąc. Należy ją złożyć bez wezwania, do 25-go dnia następnego miesiąca. Kalendarz przedstawia się następująco:

  • Duże przedsiębiorstwa – firmy, w których liczba zatrudnionych wynosi powyżej 250 osób i/lub obroty firmy uzyskują pułap powyżej 50 mln euro – od 1 lipca 2016 roku.
  • Średnie przedsiębiorstwa – firmy, w których liczba zatrudnionych wynosi od 50 do 250 osób, a obroty firmy mieszczą się w przedziale 10 - 50 mln euro – 1 stycznia 2017 roku.
  • Małe przedsiębiorstwa – firmy, w których liczba zatrudnionych wynosi od 10 do 50 osób, a obroty firmy mieszczą się w przedziale 2 – 10 mln euro – 1 stycznia 2017 roku.
  • Mikroprzedsiębiorstwa – firmy, w których liczba zatrudnionych wynosi poniżej 10 osób, a obroty firmy wynoszą mniej niż 2 mln euro – od 1 stycznia 2018 roku.

Co jeszcze warto wiedzieć o JPK_VAT?
  • Faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT.
  • Kwoty w JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach. Nie należy ich zaokrąglać.
  • Dostarczenie plików JPK na żądanie odbywać się może za pomocą komunikacji elektronicznej lub też na informatycznym nośniku danych (np. płyta DVD, pendrive).
  • Obowiązkowe, comiesięczne dostarczanie plików JPK_VAT odbywać się może jedynie poprzez kanały komunikacji elektronicznej, tzw. bramki, które są udostępniane przez Ministerstwo Finansów.