Sprzedaż zagranicza JPK
Sprzedaż zagranicza JPK
Polscy przedsiębiorcy którzy dokonują sprzedaży oraz zakupu produktów lub usług do krajów Unii Europejskiej lub poza jej granicami muszą spełnić obowiązki formalne i podatkowe. Sprzedaż oraz zakup produktów lub usług musi być dokumentowana wystawieniem odpowiedniego dokumentu. Nasz serwis umożliwia wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów sprzedaży oraz zakupów zagranicznych w taki sposób aby zawierały one poprawną podstawę opodatkowania oraz były poprawnie opisane w generowanych plikach JPK.

Sprzedaż zagraniczna
Udokumentowanie sprzedaży zagranicznej jest możliwe poprzez wystawienie poniższych dokumentów sprzedażowych dostępnych w naszym serwisie:
  • Faktura WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) – wartość wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_21 pliku JPK VAT;
  • Eksport towarów - wartość wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_22 pliku JPK VAT;
  • Eksport usług - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju) - wartość wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_11 pliku JPK VAT;
  • Eksport usług (VAT-EU 28b) - świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - wartość wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_12 pliku JPK VAT;
Zakupy zagraniczne
Udokumentowanie zakupów zagranicznych jest możliwe poprzez wystawienie poniższych dokumentów kosztowych dostępnych w naszym serwisie:
  • Faktura WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – wartość netto wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_23 pliku JPK VAT, wartość podatku wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_24 pliku JPK VAT;
  • Import towarów - import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a, wartość netto wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_25 pliku JPK VAT, wartość podatku wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_26 pliku JPK VAT;
  • Import usług - import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy, wartość netto wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_27 pliku JPK VAT, wartość podatku wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_28 pliku JPK VAT;
  • Import usług (VAT-UE 28b) - import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy, wartość netto wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_29 pliku JPK VAT, wartość podatku wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_30 pliku JPK VAT;