Wysyłanie pliku JPK
Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed wysłaniem plik należy podpisać Certyfikatem lub Profilem Zaufanym (Profil Zaufany można założyć bezpłatnie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji). Ostatnim elementem procesu przesyłania pliku JPK do Ministerstwa Finansów jest uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO jest generowane automatycznie i zazwyczaj powinno móc się je pobrać z aplikacji, za pośrednictwem której wysyłany jest plik JPK (np. aplikacji Klient 2.0). W aplikacji Klient 2.0 dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 i pojawienie się komunikatu: "Przetwarzanie,dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO."

Błędy związane z wysyłką pliku JPK_VAT
W przypadku błędów pojawić się mogą następujące statusy sugerujące od razu określone działania ze strony wysyłającego. Błędy pojawiające się w trakcie wysyłki nie są związane z treścią przesyłanego pliku, w tym nie obejmują niezgodności zgłaszanych danych pomiędzy ewidencjami VAT i plikami JPK_VAT, a danymi wskazywanymi w deklaracji VAT. W zależności od przyczyny błędu wysyłka pliku JPK_VAT może uzyskać różne kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu. Poniżej kompletna lista kodów jakie mogą pojawić się w trakcje wysyłki. Ważne! W sprawach związanych z błędami dotyczącymi wysyłki plików JPK_VAT można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa.

Nr błędu Komunikat Opis błędu
0 (zero) „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO" Chwilowy brak połączenia z bramką JPK; warto spróbować wysłać pliku JPK_VAT ponownie, czy też ponownie pobrać UPO.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
403 Dokument z niepoprawnym podpisem. Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)
404 Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)
405 Dokument z odwołanym certyfikatem. Sprawdzić, czy certyfikat jeszcze jest ważny, czy też utracił swoją ważność
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. Kłopot certyfikatu wynika ze stosowania niewłaściwego e-podpisu lub jego nieaktualizacji
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX Możliwe jest skorygowanie dokumentu, wysyłka duplikatu nie jest możliwa
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.  
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).  
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w JPK odbyły się poprawnie
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością. Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w ewidencji zakupu oraz sprzedaży w JPK odbyły się poprawnie
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
---- „Brakująca przestrzeń nazwy JPK" Plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.
300 wyszukiwanie statusu dokumentu Sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.
100 Status przetwarzania wysłanego pliku JPK Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.