Jak poprawnie wysłać plik JPK?
wysyłanie jpk
Jednolity plik kontrolny zwany również pod nazwą JPK_VAT zawiera informacje dotyczące sprzedaży i zakupów w danym czasokresie, które pokrywają się z ewidencją VAT. Są one wysyłane w formie pliku raz na miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Z założenia powinno to usprawnić ewentualną kontrolę skarbową, oraz sprawić, że uczciwi przedsiębiorcy jej tak mocno nie odczują. Począwszy od 1 stycznia bieżącego roku obowiązek wysyłania JPK-VAT za poprzedni miesiąc do 25 dnia miesiąca kolejnego dotyczy już wszystkich (nawet mikro) przedsiębiorców.

Jak samodzielnie wysłać plik JPK?
Aby bezpłatnie korzystać z możliwości wysyłki pliku JPK wymagane jest założenie tzw. Profilu Zaufanego na stronach internetowych tej usługi. Bez posiadania konta w usłudze Profilu Zaufanego samodzielne prowadzenie księgowości i wysyłanie pliku JPK jest niestety niemożliwe. Mając już założone konto na stronach internetowych usługi Profilu Zaufanego należy uzbroić się w opisaną wcześniej aplikację i najnowszą wersję arkusza w formacie CSV.

Arkusz należy wypełnić na podstawie prowadzonego przez nas w systemie (lub nie) rejestru VAT. Oprócz wysyłki pliku JPK_VAT drogą elektroniczną musimy poczekać na otrzymanie zwrotnie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dopiero mając Urzędowe Poświadczenie Odbioru możemy spać spokojnie. Certyfikat ten pobierany jest bezpośrednio z programu Klient JPK 2.0.

Jeżeli po wysłaniu pliku JPK_VAT do MF uznamy, że wymaga on modyfikacji, np. po otrzymaniu od kontrahenta korekty faktury, to musimy wysłać korektę pliku JPK_VAT. Liczba możliwych korekt do pojedynczego pliku JPK_VAT jest nielimitowana. Należy jednak uzupełniać formularz CSV z dużą starannością, ponieważ dużo korekt może przysporzyć nam wiele niepotrzebnych kłopotów w postaci kontroli lub zainteresowania nami przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji na temat pliku JPK_VAT, oraz programu Klient JPK 2.0 znaleźć można bezpośrednio na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Jak wysłać plik JPK za pomocą oprogramowania Ministerstwa Finansów?
Specjalnie dla firm, które nie korzystają z usług biur rachunkowych lub nie mają dużych programów finansowo księgowych, Ministerstwo Finansów stworzyło prosty program pozwalający do tworzenia i wysyłania pliku JPK_VAT. Aplikacja ta nazywa się Klient JPK 2.0 i może być pobrana bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Aby poprawnie wysłać plik JPK_VAT musimy umieścić nasze daje z rejestru VAT w specjalnym arkuszu kalkulacyjnym będącym w formacie CSV. Bezbłędne wysłanie pliku JPK do Ministerstwa Finansów wymaga poprawnego uzupełnienia wszystkich wymaganych komórek w odpowiednich kolumnach i wierszach. Pamiętajmy też o tym, że od początku roku 2018 wysyłka pliku odbywa się na podstawie nowej względem poprzedniego roku wersji formularza. Aplikacja również przeszła aktualizację i jest dostępna w obecnej wersji od początku lutego bieżącego roku.