Obrót bezgotówkowy w 2017 - poznaj zmiany

Jeśli prowadzisz firmę lub działalność gospodarczą powinieneś wiedzieć, że od pierwszego stycznia tego roku wszystkie płatności powyżej piętnastu tysięcy złotych mogą być dokonywane jedynie...

Pierwsze zasiedlenie a podatek VAT
Pierwsze zasiedlenie a podatek VAT

Pierwsze zasiedlenie to instytucja występująca na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT zwolnienie od podatku od towarów i usług znajdzie...

Niepodpisana faktura VAT a nakaz zapłaty

Zgodnie z treścią art. 485 1 KPC sąd wydaje (ma obowiązek wydać) nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające...

Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku...

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT
Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

W świetle art. 46 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane. W ustawie...

Księgi rachunkowe a przechowywanie
Księgi rachunkowe a przechowywanie

Temat (czas i sposób) prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 tejże...

jpk
JPK - co to jest i kogo dotyczy?

JPK - czyli jednolity plik kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego i został opisany w art. 193a ordynacji podatkowej.Wprowadzenie...

Leasing na samochód - kiedy się opłaca?
Leasing na samochód - kiedy się opłaca?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się czy bardziej opłacalną metodą finansowania zakupu nowego samochodu jest kredyt czy leasing? Od niedawna osoby prywatne również...

Czynny żal
Czynny żal - gdzie i kiedy trzeba złożyć?

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podatnika jest opłacanie podatków w ustawowym terminie oraz składanie w odpowiednim urzędzie skarbowym obowiązkowych deklaracji. Nie wywiązanie się...