Jak rozliczyć kampanie Facebook?
facebook
Facebook jest obecnie najbardziej popularnym portalem społecznościowym w całym Internecie.  Również w Polsce cieszy się ogromnym powodzeniem i to nie tylko wśród młodzieży. Obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości szybkiego dotarcia do dużej rzeszy osób i reklamuje się tam. Wielu z nich zastanawia  się w jaki sposób prawidłowo rozlicza się faktury VAT wynikające z zakupu reklam na portalu społecznościowym Facebook? Sposób w jaki należy rozliczać faktury VAT za usługi reklamowe na zagranicznych portalach internetowych takich jak Facebook zależy od podmiotu, przez który zostanie ona wystawiona.

Usługi reklamowe Facebook
W maju 2012 roku spółka Facebook powołała odział mieszczący się w Polsce. W związku z tym istnieje spora szansa na otrzymanie faktury wystawionej przez podmiot o nazwie Facebook Poland sp. z o.o. Będzie ona wystawiona w języku polskim, w polskiej walucie i opodatkowana stawką 23% polskiego podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji z rozliczeniem nie powinno być żadnych problemów ponieważ zakup usług reklamowych uznany zostanie za standardową transakcję krajową, która nie wymaga żadnych dodatkowych czynności do wykonania.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług

Wciąż zdarzają się jednak przypadki, w których faktura wystawiana jest za pośrednictwem głównej spółki europejskiej Facebooka, czyli Facebook Ireland Limited. Zakup takiej usługi reklamowej jest podany w polskich złotówkach lub euro, a na fakturze nie znajdziemy wyliczenia stawki VAT. W związku z tym należy zacząć od tego, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową. Żeby została ona prawidłowo rozliczona polski nabywca winien zarejestrować się wcześniej jako podatnik VAT-UE. Aby to zrobić należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R, gdzie najważniejsza jego część to C.3. W takim przypadku zakup usług reklamowych na Facebooku zakwalifikujemy jako import usług, który regulowany jest w artykule 28b ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Mówi on, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Zakup usług reklamowych na Facebooku

Transakcje wewnątrzwspólnotowe powinno się opodatkowywać polską stawką podatku od towarów i usług, która właściwa jest dla dostaw tego typu usług w Polsce. Obecnie w przypadku usług reklamowych należy skorzystać ze stawki standardowej 23%. Kwota podatku VAT jaki jest należny w momencie wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia usług stanowi jednocześnie VAT naliczony. Prawo do doliczania podatku naliczonego powstanie w momencie rozliczenia za okres, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu usług nabytych wewnątrzwspólnotowo.

Rozliczenie dla nievatowców
Podmiot, który nie jest płatnikiem VAT w momencie otrzymania faktury dotyczącej zakupu usług reklamowych od Facebook Ireland zobowiązany jest do zarejestrowania się do celów VAT-UE. W związku z tym musi wypełnić formularz VAT-R, a zwłaszcza część C.3.