Podatek liniowy 19% - co warto o nim wiedzieć?
Podatek liniowy
Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. W odpowiednich warunkach zastosowanie podatku liniowego 19% może być bardzo opłacalne, jednak nie zawsze musi tak być. W tym artykule opiszemy wszystko, co warto wiedzieć o podatku liniowym przed wyborem sposobu opodatkowania działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, a podatek liniowy 19%
Niezależnie od wysokości dochodów przedsiębiorcy stawka podatku liniowego jest niezmienna i wynosi 19%, co stanowi podstawową różnicę pomiędzy podatkiem liniowym, a podatkami płaconymi na zasadach ogólnych. Gdybyśmy rozliczali się według skali podatkowej to stawka podatkowa wynosiłaby 18% lub 32% w zależności od tego, jaki osiągamy dochód. W związku z tym podatek liniowy staje się bardzo opłacalny dla wszystkich prowadzących firmę, którzy uzyskują dochody plasujące ich w 32 procentowym podatku na zasadach ogólnych. Musimy jednak pamiętać, że z podatku liniowego 10% mogą korzystać tylko podmioty, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

W jakiej sytuacji podatek liniowy 19% staje się opłacalny?
Podatek liniowy staje się opłacalny w przypadku, kiedy:
  • Nasz roczny dochód jest nie wyższy niż 100 tysięcy złotych.
  • Nie dokonujemy rozliczeń dochodu wspólnie z naszym współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Wynika to z fakty, że wybierając podatek liniowy nie przysługuje nam prawo do odliczenia ulg z tych tytułów. Są one przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą podatków na zasadach ogólnych (skali podatkowej).
  • Nie korzystamy z ulgi za internet i na dzieci. Identycznie jak wcześniej – są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową.
  • Otrzymujemy dochody z innych źródeł niż tylko prowadzenie własnej działalności, a rozliczane są one na zasadach ogólnych (wg. Skali podatkowej). Przykładem może być umowa o pracę. W takiej sytuacji możemy uwzględnić większość ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Pod warunkiem jednak, że złożymy dwie deklaracje roczne.
Czy podatek liniowy 19% jest dla każdego?
Podstawowym warunkiem pozwalającym na korzystanie z podatku liniowego jest nieświadczenie żadnych usług na rzecz obecnego lub poprzedniego pracodawcy. Klauzula ta ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczone usługi mają identyczny charakter co wcześniej lub obecnie wykonywana praca na rzecz pracodawcy. Przepis ten ma moc jedynie w tym samym roku podatkowym. Po rozpoczęciu nowego roku podatkowego po roku, w którym zaprzestano pracy na etacie można przejść na podatek liniowy 19%.

Wybierając tą opcję rozliczenia należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Dobrym rozwiązaniem jest konsultacja z osobą biegłą w sprawach podatkowych. Może być to księgowa z biura rachunkowego lub doradca podatkowy. Pamiętajmy również, że sposób opodatkowania dochodów może być zmieniany w każdym roku podatkowym. Możemy więc żonglować sposobami opodatkowania w taki sposób by zmaksymalizować zysk.