Karta podatkowa - co to jest?
podatki
Karta podatkowa to obecnie najprostsza forma opodatkowania swojej działalności gospodarczej przewidziana przez polski system podatkowy. Osoba, która korzysta z karty podatkowej nie jest zobowiązana do prowadzenia księgowości. Podatki, które płaci często są niskie, a co więcej nie są zależne od wysokości osiąganych dochodów.

Sposób opodatkowania poprzez kartę podatkową staje się opłacalny dla firm, które zatrudniają niewiele osób. Naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla lokalizacji firmy ustala wysokość miesięcznego podatku na podstawie informacji o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak również liczbą zatrudnionych osób i ilością osób zamieszkałych w miejscowości, w której prowadzona jest firma.

Dzięki temu, że kwota nie jest w żaden sposób uzależniona od dochodów możemy uznać, że jest to bardzo korzystna forma opodatkowania. Jednak musimy pamiętać o tym, że w momencie, gdy firma wpadnie w kłopoty finansowe i zacznie odnotowywać straty, podatek tak czy siak będzie musiał być opłacony w pełni.

Jakie firmy mogą korzystać z opodatkowania poprzez kartę podatkową?
To, jakie firmy mogą skorzystać z opłacania podatków za pomocą karty podatkowej mówi załącznik numer trzy do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Według niej, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, istnieje możliwość płacenia podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Załącznik ten wymienia kolejno osoby:
  • prowadzące działalność usługową lub twórczo usługową;
  • prowadzące działalność związaną z usługami rozrywkowymi;
  • prowadzące działalność związaną z usługami transportowymi wykonywanymi przy użyciu jednego pojazdu;
  • prowadzące działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, wyrobami tytoniowymi, napojami i kwiatami. W przypadku napojów alkoholowych sprzedawane mogą być tylko te, w których zawartość alkoholu plasuje się poniżej 1,5%;
  • prowadzące działalność gastronomiczną pod warunkiem, że na terenie lokalu nie prowadzona jest sprzedaż napojów wyskokowych, w których zawartość alkoholu przekracza 1,5%;
  • prowadzące działalność usługową związaną z handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi. Wyjątkiem są paliwa silnikowe, środki transportu samochodowego, części i akcesoria do pojazdów, ciągniki rolnicze i motocykle. Wyłączone są również artykułu nieżywnościowe objęte koncesjonowaniem.
Opisane wyżej przypadki dotyczą w tym samym stopniu podatników prowadzonych swoją działalność w postaci spółki. Należy jednak wiedzieć, że w takim przypadku liczba wspólników i osób zatrudnionych w spółce nie może przekraczać ilości przedstawionych w specjalnej tabeli będącej częścią załącznika numer 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Między innymi następujące spółki cywilne są wyłączone z możliwości korzystania z karty podatkowej:
  • Prowadzące sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach jeżeli nie prowadzą sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
  • Prowadzące opiekę domową nad dziećmi i chorymi;
  • Prowadzące usługi w zakresie usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji rozliczanych godzinowo.