Dotacje unijne
Dotacje unijne
Dotacje unijne cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Wykonywanie zadań zgodnie z projektem, na który otrzymaliśmy unijne dofinansowanie, często wymaga ponoszenia kosztów, np. za nabywanie towarów i usług. Jak odzyskać VAT od ponoszonych kosztów na wykonywanie zadań przewidzianych przez projekt? Odzyskanie VAT z projektu unijnego? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Dotacji UE
Korzystając z dotacji UE trzeba się liczyć z odpowiednimi konsekwencjami podatkowymi. Najczęściej problem ten dotyczy podatku od towarów i usług, zwłaszcza w zagadnieniu wpływu otrzymania środków na podstawę opodatkowania, obowiązku podatnika i co za tym idzie – możliwości odliczenia lub zwrotu naliczonej należności podatku.

Czy przy dotacjach unijnych możliwe jest odliczanie podatku VAT?
Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje cel lub rezultat takiej działalności. Zatem jak wynika z przepisów ogólnych, prawo do odliczenia podatku VAT posiadają pomioty, które są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi oraz podmioty dokonujące zakupów w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Nie ma więc znaczenia skąd pochodzą środki, a jedynie jaki mają wpływ na podstawę opodatkowania.

Dotacja unijna a podatek VAT
Wszelkie dotacje, także te unijne, w kwestii oddziaływania na podatek VAT  regulowane są w polskim prawie księgowym ustawą z dnia 11.03.2004 roku, o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zawartymi tam przepisami – podstawą do opodatkowania jest obrót, który w wyniku otrzymania jakichkolwiek środków subwencyjnych lub dotacyjnych ulega powiększeniu. Tym samym, o ile bezpośrednio wpłynie na cenę dostarczanych przez podatnika towarów lub świadczonej usługi, wzrasta podstawa opodatkowania. Środki unijne nie wliczają się do podstawy opodatkowania, kiedy dotyczą tak zwanych dotacji podmiotowych, czyli takich, które służą sfinansowaniu ogólnych kosztów działalności i nie można ich powiązać z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Jak odzyskać VAT  z dotacji unijnej?
Najczęściej o dotacje unijne ubiegają się czynni podatnicy VAT, dlatego według doradców podatkowych przed podjęciem decyzji o pobraniu środków z UE, warto odpowiedzieć sobie na pytania, jak wpłyną one na cenę dostarczonego towaru lub świadczonej usługi oraz czy posiada się prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług finansowanych przez dotację. Odliczenie podatku od projektu unijnego jest możliwe, gdy wiąże się on się ze sprzedażą opodatkowaną lub opodatkowaną zwolnioną. Innymi słowy – jeśli środki zostaną wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, podmiot ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby otrzymać zwrot VAT, nazywany często obniżeniem kwoty podatku, należy spełnić poniższe warunki:
  • złożyć zgłoszenie rejestracyjne;
  • posiadać numer NIP;
  • prowadzić ewidencję podatkową;
  • zapłacić całkowitą kwotę należności podatku oraz posiada;
  • oryginalną fakturę pierwotną lub korygującą;
  • posiadać osobny rachunek, na którym wykazano środki bezzwrotnej pomocy UE oraz zaświadczenie wydane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, że nabycie zostało opłacone przez środki z dotacji.
Należy zaznaczyć, że w przypadku dotacji, obowiązek podatkowy powstaje w dwóch turach. Moment rozliczenia dotacji następuje niemal natychmiast. Wskazuje na to zapis art. 19a ust, 5 pkt 2 ust. 6 ustawy o VAT, który mówi że obowiązek ten rodzi się w chwili otrzymania całości lub części środków dotacyjnych. Jeśli jednak dotacja nie pokrywa całkowitej wartości ceny, stosuje się zasadę ogólną, czyli rozliczenie podatku w dniu wydania towaru lub wyświadczenia usługi.