JPK a zawieszenie działalności
JPK zawieszenie działalności
Zgodnie z prawem w okresie, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona, podatnik nie ma obowiązku do spełniania szeregu czynności. Jeśli mimo to prowadzi ograniczone w skali czynności, rodzi się pytanie czy jest on zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług, oraz czy zobowiązany jest do comiesięcznego generowania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT?

W czasie, w którym przedsiębiorca zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, ma on obowiązek wykonywania wszystkich obowiązków, które nakładane są na niego prawnie, oraz:
  • Uprawniony jest do zbywania swoich środków trwałych i wyposażenia firmy;
  • Posiada prawo lub obowiązek (w zależności od przypadku) do uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach podatkowych, które związane są z działalnością gospodarczą, którą prowadził przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • Posiada prawo do wykonywania dowolnych czynności wymaganych do zachowania lub zabezpieczenia swojego źródła przychodów;
  • Posiada prawo do przyjmowania należności, oraz obowiązek regulowania wszystkich swoich zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • Może zgodnie z prawem osiągać przychody finansowe, w tym również z działalności poradzonej przed zawieszeniem jej wykonywania;
  • W każdej chwili może być poddany kontroli skarbowej na zasadach, które zostały przewidziane dla przedsiębiorców aktywnie wykonujących działalność gospodarczą;
W czasie zawieszenia działalności należy wysyłać pliki JPK_VAT
Podatnicy rozliczający się z podatku od towarów i usług VAT, którzy zawieszą wykonywanie swojej działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej zwolnieni są całkowicie z obowiązku składania deklaracji podatkowych od podatku VAT w okresach rozliczeniowych, w których to zawieszenie jest aktualne. Dzięki temu w efekcie nie są oni zobowiązani do składania deklaracji VAT w czasie trwania stanu zawieszenia działalności gospodarczej. Nie wpływa to jednak na obowiązek comiesięcznego raportowania jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT w czasie zawieszenia działalności.

Przypadek, w którym po zawieszeniu działalności nie trzeba wysyłać plików JPK_VAT
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie jesteśmy traktowani jako podatnik VAT ale jednocześnie nie jesteśmy wykreślani z ewidencji podatników VAT. Wykreśleniu z rejestru podlega natomiast podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą zgodnie z przepisami o swobodzie gospodarczej na okres minimum sześciu miesięcy. W takim scenariuszu podatnik nie będzie zobowiązany w momencie wykreślenia do prowadzenia ewidencji VAT, a w związku z tym nie jest również zobowiązany do comiesięcznego generowania i składania w Ministerstwie Finansów Jednolitego Pliku kontrolnego. Podkreślamy jednak, że obowiązek wygasa dopiero w momencie wykreślenia z rejestru podatników, nie zaś w momencie zawieszenia działalności.