Faktura MOSS – czym jest i kiedy ją zastosować?
Faktura vat MOSS
Polscy przedsiębiorcy świadczą coraz więcej różnego rodzaju usług dla zagranicznych kontrahentów. Rozliczanie tego typu transakcji często przysparza wielu wątpliwości. Rewolucją niosącą za sobą ułatwienie w sposobie rozliczania jest wprowadzenie procedury MOSS.

Mały punkt kompleksowej obsługi
Z dniem 2 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w sposobie rozliczania się za usługi wykonane poza granicami kraju. Uproszczeniem w sposobie fakturowania jest tzw. procedura MOSS, czyli małe punkty kompleksowej obsługi. Podatnicy świadczący szczególnie usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne mają obowiązek rozliczać się w Państwie, w którym zleceniobiorca ma swoją siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Sprzedawca dolicza wówczas podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju, z którego pochodzi konsument. Tym sposobem zleceniobiorca nie musi rejestrować się oddzielnie w każdym kraju, w którym świadczy usługi i prowadzić osobnej dokumentacji. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie zawiłości formalnych i ułatwienie rozliczania podatku. MOSS obejmuje podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne. Zalicza się tu m.in. usługi telefonii komórkowej, dostęp do sieci internetowej, telewizji satelitarnej czy kablowej.  Z tego rozwiązania w Polsce mogą korzystać przedsiębiorcy świadczący usługi dla kontrahentów z UE (procedura unijna) lub spoza Wspólnoty (procedura nieunijna) nie będących podatnikami  VAT.

Weryfikacja kontrahenta
Po stronie sprzedawcy leży obowiązek zweryfikowania swojego kontrahenta. Jeżeli okaże się on podatnikiem nie można zastosować faktury VAT MOSS, w przeciwnym wypadku MOSS ma zastosowanie i należy sprawdzić kraj, w którym przebywa konsument. Ważne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji poświadczającej kraj pochodzenia konsumenta, którymi mogą być: adres na fakturze, adres IP, dane rachunku bankowego, potwierdzenie mailowe, kod państwa z karty SIM czy lokalizacja łącza stacjonarnego.

Zasady rozliczania MOSS

Rozliczenia odbywają się poprzez polski urząd skarbowy. MOSS obsługiwany jest przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście i czynny jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie ma jednak obowiązku rejestracji w MOSS, jest to indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy. Rozwiązanie stanowi jednak alternatywę i ma na celu usprawnienie sposobu rozliczania. Po zarejestrowaniu się należy złożyć formularz VIU-R. Następne kroki to wystawienie faktur, prowadzenie ewidencji realizowanych usług, zastosowanie odpowiedniej stawki VAT, zgodnie z tą obowiązującą w kraju usługobiorcy, rozliczenie w euro oraz złożenie kwartalnej deklaracji VIU-D. Resztą zajmuje się już Urząd Skarbowy.