Księgowanie przychodu z reklam Google
faktura Google
Z roku na rok rośnie zainteresowanie uzyskiwaniem przychów poprzez umieszczanie reklam AdSense od Google na swoich stronach internetowych i aplikacjach. Wiele osób zadaje więc pytanie- w jaki sposób księgować przychody osiągnięte ze współpracy z Google AdSense?

Jak poprawnie księgować przychody z reklam od Google?
Korporacja Google posiada obecnie dwie platformy pozwalające na zamieszczanie reklam na posiadanych przez nas stronach internetowych, oraz w rozwijanych przez nas aplikacjach. Możemy dzięki nim generować przychody dla właściciela strony/aplikacji za pomocą oglądania reklam w nich umieszczonych. Pierwszą rzeczą, nad jaką należy się zastanowić jest to czy przychód przez nas osiągany winien być rozliczany jako przychód osoby fizycznej nieposiadającej działalności gospodarczej czy też jako zwykły przychód z działalności.

Przychody z reklam Google jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej
Jeżeli podatnik współpracuje z Google prowadząc działalność gospodarczą, przychody rozlicza jako przychody z działalności gospodarczej. Ważnym elementem jest określenie specyfiki otrzymywanego wynagrodzenia, które wypłacane jest po przekroczeniu odpowiedniej kwoty określonej w regulaminie. Wtedy podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury dla Google na dokonaną wypłatę wynagrodzenia, które klasyfikowane jest jako wynagrodzenie za udostepnienie miejsca reklamowego. Jeżeli w ciągu roku podatkowego podatnik nie przekroczy kwoty uprawniającej do wypłaty, to wtedy wystawia fakturę z dniem 31 grudnia na całą kwotę zebraną w ciągu roku. Niezależnie od statusu VAT za okres, w którym przedsiębiorca otrzymywał przychód, zobowiązany jest wykazać świadczenie usług w postaci informacji podsumowującej VAT EU.

Przychody jako inne źródło dochodu osoby nieposiadającej działalności
Opis przychodów tego typu znajdziemy w indywidualnej interpretacji podatkowej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:
“(…) umowę (niezawartą w formie pisemnej) stanowiącą podstawę do udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej należy zaliczyć do umów nienazwanych – stosunki prawne regulowane umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, o dzieło, najmu, czy też dzierżawy.
Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu udostępniania miejsca reklamowego na prywatnych stronach internetowych zarządzanych przez osobę fizyczną, nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.”