Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Obsługa księgowości w wielu – szczególnie małych – firmach, stanowi sporą część regularnych wydatków. Czasem jest to konieczne, a czasem nie. W każdym przypadku warto mieć świadomość...

deklaracja do US
Kiedy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ponieważ rodzajów deklaracji, które możemy złożyć w urzędzie skarbowym jest wiele. Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą obarczona jest...

Jak rozliczyć podatek VAT?
Jak rozliczyć podatek VAT?

Istnieją różne metody rozliczania podatku VAT, które umożliwiają podatnikom dostosowanie rozliczenia do specyfiki działalności, którą prowadzą. Każda z metod działa w inny sposób. Warto znać...

Obrót bezgotówkowy w 2017 - poznaj zmiany

Jeśli prowadzisz firmę lub działalność gospodarczą powinieneś wiedzieć, że od pierwszego stycznia tego roku wszystkie płatności powyżej piętnastu tysięcy złotych mogą być dokonywane jedynie...

Pierwsze zasiedlenie a podatek VAT
Pierwsze zasiedlenie a podatek VAT

Pierwsze zasiedlenie to instytucja występująca na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT zwolnienie od podatku od towarów i usług znajdzie...

Niepodpisana faktura VAT a nakaz zapłaty

Zgodnie z treścią art. 485 1 KPC sąd wydaje (ma obowiązek wydać) nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające...

Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku...

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT
Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

W świetle art. 46 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane. W ustawie...

Księgi rachunkowe a przechowywanie
Księgi rachunkowe a przechowywanie

Temat (czas i sposób) prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 tejże...