Ile będzie wynosił ZUS+?
ZUS+
Od 1 lutego 2020 roku część przedsiębiorców może skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus. Dzięki temu, właściciele małych firm mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Kto konkretnie może z tego skorzystać? Przepisy, o których mowa, to - w wielkim skrócie - możliwość opłacania składek ZUS zależnie od przychodu. Może z tego skorzystać część przedsiębiorców- tych prowadzących małe firmy.

Kogo dotyczy ZUS+?
Żeby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi spełnić dwa kluczowe warunki. Po pierwsze, jest to możliwe, kiedy jego przychody w 2019 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 tysięcy złotych. Po drugie, przedsiębiorca może skorzystać z ZUS+ jeśli prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym - przy czym nie krócej, niż przez 60 dni kalendarzowych.

Mały ZUS Plus - jak ustalić jego wysokość?
Żeby obliczyć podstawę składek na Mały ZUS Plus, można skorzystać ze specjalnego kalkulatora ZUS. Jest on dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość ZUS+ ustala się w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w 2019 roku.

ZUS+ w praktyce, czyli kilka ważnych zasad
Warto pamiętać, że Mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje zatem składki zdrowotnej. Ją trzeba płacić w pełnej wysokości!
Poza tym, przedsiębiorca może opłacać Mały ZUS Plus jeśli skorzystał wcześniej z Ulgi na start (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy taki przedsiębiorca zrezygnuje z korzystania z tego uprawnienia) oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy. Przy okazji warto także wziąć pod uwagę to, że przedsiębiorca nie może opłacać składek Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności.

Kogo ominie Mały ZUS Plus?
Z Małego ZUS Plus nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy nie spełniają podstawowych wymogów, dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie dzieje się wtedy, kiedy przedsiębiorca:

  • rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia z VAT (tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek),
  • spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia,

  • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z Małego ZUS/ Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy,

  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

  • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Oprócz tego, ZUS+ nie dotyczy konkretnych grup zawodowych - przedsiębiorca nie można z niego skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadził działalność jako:

  • twórca, artysta,

  • osoba wykonująca wolny zawód,
  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,

  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.