Zmiana stawek VAT od 1 lipca 2020
Zmiana stawek VAT od 1 lipca 2020
Miała obowiązywać już w kwietniu, ale ostatecznie nastąpi to dopiero w lipcu. Nowa matryca stawek VAT, bo o tym mowa, będzie stosowana od 1 lipca 2020 roku. Nowa matryca VAT to efekt zmiany przepisów. Dokładnie 1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 z późniejszymi zmianami). Dokument ten wprowadził m.in. matrycę stawek VAT, a także wiążącą informację stawkową (WIS). Będzie ona stosowana od 1 lipca 2020 roku (a nie jak pierwotnie planowano: od kwietnia 2020 roku).

Zmiana matrycy stawek VAT - z czego wynika opóźnienie?
Przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania nowej matrycy stawek VAT to efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a dokładniej mówiąc: wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. COVID-19. W efekcie data rozpoczęcia stosowania nowych stawek podatku VAT przypada na 1 lipca 2020 roku.

Co zmieni się od 1 lipca?
Ustawa wprowadzająca tzw. matrycę stawek VAT obejmuje cztery główne kwestie. Chodzi o zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, uproszczenie systemu stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Właśnie w tych sprawach od 1 lipca 2020 roku nastąpią zmiany.

Zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
Obecny system stawek VAT jest oparty na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku. W związku z tym, że nie brakuje głosów o jego skomplikowaniu, teraz czas na zmianę. Stanowi ją nowa matryca.Nowa matryca jest zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz odejściem od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zamiast tego, pojawiają się nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów, a także aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Wspomniana tu nomenklatura scalona jest usystematyzowanym wykazem towarów, pozwalającym na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Uproszczenie systemu stawek VAT
Nowa matryca opiera się na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, zakłada objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych. Po drugie, generalne obniżenie stawek w ramach "równania w dół". Po trzecie, zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane, choć nieliczne towary. Przykładowo, nastąpi obniżenie stawek VAT na owoce tropikalne, pieczywo o terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni, wyroby ciastkarskie, żywność homogenizowana czy artykuły higieniczne. W każdym z tych przypadków nastąpi obniżenie stawki VAT do 5%. Jednocześnie podwyższone zostaną stawki podatku dla niektórych towarów, na przykład na homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne, a także na niektóre czasopisma specjalistyczne oraz na drewno opałowe.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
Stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT ma podatnikom ułatwić tzw. WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa. Zawiera ona opis towaru albo usługi, ich odpowiednią klasyfikację, a także właściwą stawkę podatku VAT. Przykładowo, chleb chrupki należy do działu CN 19, uwzględniającego przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka. W związku z tym, że cały ten dział jest wymieniony w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, chleb ten jest objęty stawką 5%.

System ryczałtowy dla rolników
Zmiany w zakresie systemu ryczałtowego dla rolników dotyczą zaś jego rozszerzenia. Ponadto zakładają uproszczenia jego stosowania poprzez ujednolicenie pojęć stosowanych na potrzeby VAT oraz tych stosowanych na potrzeby podatku dochodowego.
VAT OSS