Bon Turystyczny zwolniony z PIT
Bon Turystyczny
Polski Bon Turystyczny, czyli narzędzie, które ma być wsparciem finansowym dla polskich rodzin i zarazem pomocą dla osłabionej pandemią COVID-19 branży turystycznej, jest zwolniony od podatku PIT. Jednorazowo to 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera ustawa z 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262). Dokument ten już obowiązuje (ustawa weszła w życie 18 lipca 2020 roku). Określa on zasady przyznawania oraz realizacji świadczenia.

Zwolnienie z podatku PIT
Wyżej wymieniona Ustawa zmienia (art. 40) ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadza do niej nowy przepis (art. 52zc). Zgodnie z nim, wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na podstawie ustawy z 15 lipca 2020 roku jest zwolniona od podatku dochodowego.

Bon Turystyczny - kto może z tego skorzystać?
Z Bonu Turystycznego mogą skorzystać rodziny, które mają co najmniej jedno dziecko, a także rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Pomoc ta przysługuje niezależnie od poziomu dochodów (tak samo, jak w przypadku Programu 500 Plus). Według wyliczeń rządu, dopłatę do wakacji lub ferii zimowych dostanie prawie 2,4 mln rodzin. W związku z tym, że 1,9 mln rodzin (czyli blisko 80 procent) ma dwoje lub więcej dzieci, mogą one liczyć na świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Polski Bon Turystyczny - jak dokładnie ma to działać?
Bon Turystyczny pozwoli na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, które są realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego wyłącznie na terenie Polski. Ma formę elektroniczną. Na skorzystanie z tego rozwiązania rodzice mają czas do końca marca 2022 roku. W praktyce Bon Turystyczny będzie można wykorzystać na przykład do opłacenia pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także na obozie sportowym lub rekreacyjnym. Wcześniej należy się zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500+.

Polski Bon Turystyczny - gdzie szukać informacji?
Osoby, które chcą uzyskać szczegółowych informacji na temat działania Polskiego Bonu Turystycznego, mogą skorzystać ze specjalnej, całodobowej infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Działa ona pod numerem tel. 22 11 22 111. Swoje pytania rodzice mogą kierować do ZUS-u także za pośrednictwem dedykowanemu tym sprawom adresu mailowego: bon@zus.pl.