Użytkowanie samochodów osobowych – objaśnienia MF
Użytkowanie samochodów osobowych
Ministerstwo Finansów wydało podatkowe objaśnienia dotyczące wykorzystania samochodu osobowego w prowadzonej działalności. Chodzi tu o zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. Co z tego wynika? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Mowa tu o objaśnieniach wydanych 9 kwietnia 2020 roku, które weszły w życie z początkiem 2019 roku (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Po co zmiany? Po co objaśnienia?
Resort finansów tłumaczy, że zmiany miały na celu ujednolicenie sposobu rozliczania kosztów związanych z korzystaniem z samochodu osobowego - niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego się to dzieje (umowa sprzedaży, leasingu, najmu itp.). Celem było również dostosowanie przepisów podatkowych do gospodarczej rzeczywistości przy uwzględnieniu działań w zakresie wspierania innowacji i ekologii. Objaśnienia powstały zaś po to, by wyjaśnić sposób postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, wynikających ze zmian. Wszystko to ma bowiem wpływ na dotychczasową praktykę dokonywania rozliczeń podatkowych, odnoszących się do samochodów osobowych.

Objaśnienia MF - czego dotyczą zmiany?
Zmiany zamieszczone w ustawie nowelizującej dotyczyły przede wszystkim podwyższenia limitu wartości samochodu osobowego do 150 000 złotych (a dla samochodu elektrycznego - do 225 000 złotych) do odliczania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego oraz składki z tytułu ubezpieczenia takiego pojazdu. Ponadto określone zostały (takie same, jak powyżej) kwoty limitu opłat zaliczanych do kosztów podatkowych, które wynikają z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wprowadzone zmiany polegają również na określeniu zasad, związanych ze sprzedażą samochodu osobowego - w tym tych, które dotyczą ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Jeden samochód i dwa cele: prywatny i służbowy
We wspomnianym objaśnieniu Ministerstwo Finansów określiło zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych, wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów, które z tą działalnością nie są powiązane. Mówimy tu o tzw. "użytku mieszanym". W takim przypadku podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów maksimum 75 procent poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego, jeżeli wykorzystuje go również do celów prywatnych. Przy okazji warto zauważyć, że (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT) składki na ubezpieczenie samochodu osobowego stanowiącego prywatną własność podatnika są objęte limitem 20 procent poniesionych wydatków - pod warunkiem, że auto to jest wykorzystywane również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.