Zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020
Zmiany w podatkach 2020
Dla polskich podatników marzec i kwiecień to czas, związany ze składaniem zeznań podatkowych za miniony rok. Jednak jest to również okres, w którym można się spodziewać kolejnych zmian w podatkach. Wszystko w związku z m.in. nową matrycą stawek VAT. Od 1 kwietnia 2020 roku stosowana będzie nowa matryca stawek VAT. Te zmiany w przepisach nie będą dotyczyć wyłącznie stawek VAT, dotyczących wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) i prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma), które obowiązują już od 1 listopada 2019 roku.

Zmiany w podatkach, a nowa matryca stawek VAT - na czym to polega?
Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT wiąże się z kilkoma aspektami. Wszystkie - w pigułce - są opisane poniżej.
  • Po pierwsze, oznacza to zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Kryje się za tym rezygnacja ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na rzecz:
 1) Nomenklatury scalonej albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w zakresie towarów;
 2) aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zakresie usług.
  • Po drugie, oznacza uproszczenie systemu stawek VAT. Takie rozwiązanie ma zagwarantować prostotę, przejrzystość oraz przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek. Pomocne mogą tu być trzy elementy:
 1) objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych;
 2) obniżenie stawek (kiedy zachodzi konieczność zmiany stawki na dane towary; 
3) zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane (choć nieliczne) towary.
  • Po trzecie, trzeba tu wziąć pod uwagę zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników. Nowe przepisy zakładają bowiem zwiększenie katalogu produktów rolnych i uproszczenie regulacji poprzez: 1) objęcie definicją produktów rolnych wszystkich (a nie jak do tej pory wyłącznie wybranych) towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż przemysłowy;
 2) ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT.
  • I wreszcie po czwarte, wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oznacza pojawienie się tzw. WIS, czyli wiążącej informacji stawkowej. To nic innego jak administracyjna decyzja, która ma ułatwić podatnikowi stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT, a także zapewnić mu właściwą ochronę w tym zakresie.
WIS - co to takiego?
WIS ma zawierać opis towaru (towarów) albo usługi (usług), które łącznie składają się na jedno świadczenie. Ma ponadto zawierać ich klasyfikację oraz właściwą stawkę VAT. I choć o WIS można wnioskować już od 1 listopada 2019 roku, to będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać właśnie od 1 kwietnia 2020 roku. Wszystko dlatego, że to właśnie od tego terminu stosowane będą nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020 - przykłady
Przykładowo, od kwietnia 2020 roku nastąpi obniżenie stawek VAT na:
 1) niektóre produkty żywnościowe (takie jak owoce tropikalne i cytrusy, niektóre rodzaje pieczywa i ciastek, zupy, buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną, niektóre przyprawy);
 2) produkty dla niemowląt i dzieci (takie jak żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe);
 3) niektóre artykuły higieniczne.
Bitcoin