ZUS od przychodu
ZUS od przychodu
Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. Małego ZUS-u, czyli z ulgi w w opłacaniu składek przy prowadzeniu małej działalności gospodarczej. W ostatnim czasie zmieniły się jednak warunki, które należy spełnić, żeby osiągnąć wspomniane korzyści. Mały ZUS pozwala przedsiębiorcom (a dokładniej właścicielom małych firm) opłacać składki ZUS zależnie od swojego przychodu. Jest tak od 2019 roku. Niedawno wprowadzono jednak tzw. Mały ZUS Plus - to rozwiązanie obowiązuje od 1 lutego 2020 roku.

Mały ZUS Plus - kogo dotyczy?
Mały ZUS Plus pozwala na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to możliwe, kiedy przedsiębiorca spełni dwa warunki:
- jego przychody w 2019 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 tysięcy złotych;
- prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej, niż 60 dni kalendarzowych.

ZUS od przychodu - od czego zależy wysokość stawki?
Wysokość składki jest uzależniona od dochodu z działalności gospodarczej, uzyskanego przez przedsiębiorcę w 2019 roku. Żeby ustalić dokładną wysokość stawki, można skorzystać z kalkulatora ZUS, służącego do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus - czym się różnią?
Mały ZUS obowiązywał do 31 stycznia 2020 roku. Można było z niego skorzystać, jeśli przychód za cały 2019 rok nie był wyższy, niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 roku. Przedsiębiorca liczył więc sładkę od przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Natomiast od 1 lutego 2020 roku obowiązuje Mały ZUS Plus. Można z niego skorzystać, jeśli przychód za cały 2019 rok nie był wyższy, niż 120 tysięcy złotych. Składka jest obliczana od dochodu uzyskanego w poprzednim roku.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus - jakie mają cechy wspólne?
W obu przypadkach mówimy o przedsiębiorcach, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej, niż 60 dni kalendarzowych. Także w obu przypadkach niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej).

ZUS od przychodu - jakie to ma konsekwencje?
Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Przedsiębiorca może więc opłacać wyższe składki (mając tym samym wyższe świadczenia). Wystarczy w tym celu zadeklarować wyższą podstawę wymiaru, niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu. Przedsiębiorca może też nie korzystać z Małego ZUS Plus albo zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym nastąpi rezygnacja z ulgi oraz za pozostałe miesiące do końca roku, zapłaci wówczas składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS). Decyzja przedsiębiorcy o skorzystaniu z Małego ZUS Plus znajdzie odzwierciedlenie w wysokości świadczeń, które mu przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Są one bowiem obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Jeśli przedsiębiorca będzie wpłacać niższe składki, otrzyma też niższe świadczenia.