Zmiany terminów księgowych COVID-19
Terminy księgowe COVID
Rozprzestrzeniający się koronawirus spowodował konieczność zmiany terminów realizacji niektórych obowiązków przedsiębiorcy. Dotyczy to działań administracyjnych - w tym rozliczeń podatkowych, zatrudniania cudzoziemców czy sprawozdawczości finansowej. Wielu podatnikom kojarzy się to przede wszystkim z wydłużeniem terminu składania deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39. O tym, że bez konsekwencji karno-skarbowych można je składać do 31 maja 2020 roku, głośno było w mediach. Ten sam termin obowiązuje przy składaniu deklaracji CIT-8. Zmian jest jednak znacznie więcej. Wszystkie są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 roku.

Finansowe i budżetowe sprawozdania – zmieniły się terminy
Resort finansów przedłużył terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie wprowadza rozwiązania, obejmujące wydłużenie terminów księgowych od 21 dni do 3 miesięcy. Zmiany te wprowadziła specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany z powodu COVID-19
Do 1 czerwca 2020 roku odroczony został termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników – dotyczy to okresu: marzec i kwiecień.
Do 20 lipca 2020 roku należy zapłacić podatek od dochodów z budynków. Chodzi o podatek od nieruchomości komercyjnych. Odroczenie jego płatności za marzec, kwiecień i maj jest możliwe, jeśli podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50 procent w porównaniu z przychodami z analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Do 30 września 2020 roku wydłużony został termin składania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, który rozpoczął się 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Zmiany terminów księgowych
Zmieniły się terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Do 30 czerwca 2020 roku wydłużony został termin na zamkniecie ksiąg rachunkowych. Taki sam termin jest na sporządzenie sprawozdania rocznego, sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (z kolei na jego zatwierdzenie jest czas do 30 września 2020 roku). Także do 30 czerwca 2020 roku wydłużony został termin sporządzenia sprawozdania z działalności.
Do 1 lipca 2020 roku przesunięte zostały terminy wdrożenia nowego JPK_VAT oraz nowej matrycy stawek VAT. Z kolei do 31 lipca 2020 roku wydłużony został termin na przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KAS. Do 10 października 2020 roku jest czas na przekazanie do szefa KAS sprawozdania podatników CIT, nie wpisanych do KRS. Natomiast do 15 października 2020 roku wydłużony został termin złożenia sprawozdania do KRS.