Pośrednictwo przy przewozie osób 2020
Pośrednictwo przy przewozie osób
Spory na linii taksówkarze - kierowcy "UBER-a" to temat rzeka. Niejasności od dawna budziły bowiem prawa i obowiązki, wynikające z takich przejazdów. Jednak zgodnie z obowiązującymi od niedawna nowymi przepisami, pojawiły się nowe zasady na rynku usług przewozu osób. Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, w przepisach pojawiła się nowa kategoria usługi transportowej. Od początku 2020 roku w polskim prawie istnieje tzw. pośrednictwo przy przewozie osób.

Nowe reguły na rynku usług przewozu osób - co się zmieniło?
Nowelizacja ustawy uregulowała pośrednictwo pomiędzy kierowcą a pasażerem, czyli to co dotychczas prowadziło do nierównej konkurencji między przewoźnikami. W praktyce: między tymi, którzy działali na podstawie obowiązujących przepisów i licencji (np. korporacji taksówkarskich), a tymi, których te przepisy nie obowiązywały. Nowe zasady miały zniwelować te różnice, doprowadzając do wyrównania warunków świadczenia usług transportowych.

Przewóz osób w 2020 roku - kto może być pośrednikiem?
Zgodnie z nowelizacją wspomnianej ustawy, pośrednikami przy przewozie osób mogą zostać przedsiębiorcy, którzy przy pomocy aplikacji mobilnych, stron internetowych, środków komunikacji elektronicznej, programów komputerowych, czy systemów teleinformatycznych:
- przekazują zlecenia przewozu osób oraz
- zawierają umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
- pobierają opłaty za przewóz osób lub
- umożliwiają zawarcie umowy przewozu lub
- umożliwiają uregulowanie opłaty za przewóz osób.

Pośrednictwo przy przewozie osób - konieczna jest licencja
Co ważne, każda firma, która wykonuje pośrednictwo przy przewozie osób, od 1 stycznia 2020 roku musi mieć odpowiednią licencję. Mało tego! Taki pośrednik może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz osób wyłącznie tym kierowcom, którzy posiadają licencję na taki przewóz:

  • samochodem osobowym,
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (np. van),

  • taksówką.
Licencji na pośrednictwo przy przewozie osób udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego. Żeby ją zdobyć, taki przewoźnik musi spełnić kilka warunków. Jest to możliwe, kiedy:

  1. Członkowie jego organu zarządzającego (np. członkowie zarządu spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością), osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie: osoby prowadzące tę działalność:
- a) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  2. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych
3) posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.