Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej
Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej
Podatnik, który prowadzi sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, musi się liczyć z koniecznością prowadzenia dodatkowych ewidencji. Pierwsza dotyczy zwrotów i reklamacji. Druga - oczywistych pomyłek. Jak wygląda kwestia korekty sprzedaży na kasie fiskalnej? Mowa o przypadku nieco bardziej skomplikowanym, niż sprzedaż dokumentowana fakturą, przy której raczej nie ma wątpliwości odnośnie sposobu jej korygowania. Z kolei w momencie prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej ta sprawa bywa nieco bardziej skomplikowana.

Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej - gdzie szukać informacji?
Szczegóły dotyczące ewidencjonowania zwrotów i reklamacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. To z dnia 29 kwietnia 2019 roku uwzględnia kasy on-line. Jednak niezależnie od rodzaju kasy fiskalnej, zasady dotyczące korekty sprzedaży są takie same.

Zwroty i reklamacje
Zgodnie z § 3 ust. 3 tego rozporządzenia (Dz.U. 2019 poz. 816), zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej dokładnie siedem elementów. Ewidencja musi zawierać datę sprzedaży, a także nazwę towaru lub usługi, która pozwala na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Ważny jest również termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi oraz dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Istotna jest ponadto wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży. Prowadząc ewidencję należy zwrócić uwagę również na zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży. Istotny jest też protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Wszystkie wymienione tu dane i dokumenty są niezbędne do tego, by można było sporządzić prawidłową ewidencję korekt. Konieczny jest oczywiście paragon bądź inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży - bez tego prawidłowa ewidencja nie jest możliwa! Przy okazji warto zauważyć, że zarówno sama ewidencja zwrotu czy reklamacji, jak i protokół, nie muszą zawierać danych nabywcy. Wystarczy, że klient podpisze się na protokole.

Oczywiste pomyłki
Zgodnie z §3 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, w ewidencji oczywistych pomyłek muszą się znaleźć wartość brutto i wartość podatku należnego błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, opis okoliczności i przyczyny popełnionego błędu oraz oryginał paragonu fiskalnego. Użytkownik kasy ma obowiązek skorygować wartość obrotu i podatku, które widnieją na raporcie miesięcznym, z kolei na kasie fiskalnej - zaewidencjonować ponownie prawidłową sprzedaż. Wytyczne te zawiera zapis §3 ust. 5 tego rozporządzenia.