Pobieranie danych klientów z bazy GUS

Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość pobierania danych klientów z bazy GUS (Główny Urząd Statystyczny). Aby automatycznie pobrać dane klienta...

Jak dodać logo, podpis lub stopkę?

Aby dodać plik graficzny z logiem lub ze skanem podpisu (lub pieczątki) lub umieścić stopkę należy przejść do zakładki - Ustawienia > Konto...

Jak dodać produkt?

Aby dodać nowy produkt do bazy danych należy przejść do zakładki Produkty > Dodaj produkt, następnie w formularzu wpisać niezbędne dane i zatwierdzić.

Jak usunąć klienta?

Aby usunąć klienta z bazy danych należy przejść do zakładki Klienci, następnie można to zrobić na 3 różne sposoby: kliknąć ikonę znajdującą się...

Jak dodać klienta?

Aby dodać nowego klienta do bazy danych należy przejść do zakładki Klienci > Dodaj klienta, następnie w formularzu wpisać niezbędne dane...