Opis oraz data płatności na dokumencie
W naszym serwisie istnieje możliwość dodania dodatkowych pól opisujących płatność. Możliwe pola do dodania to:
  • opis płatności;
  • data dokonania płatności;
  • data otrzymania zapłaty;
  • końcowa data płatności;

Aby dodać dodatkowe pola, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia - należy kliknąć w miejsce oznaczone czerwoną strzałką i wybrać odpowiednie pole.

Ponadto na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - korzystając z opcji - Opis i data płatności - można ustawić kiedy pola z opisem oraz datą płatności mają być widoczne na dokumencie, dostępne ustawienia to:
  • TAK - wówczas pola z opisem oraz datą płatności będą domyślnie widoczne;
  • NIE - wówczas pola z opisem oraz datą płatności nie będą domyślnie widoczne;
  • GDY ZAPŁACONO - wówczas pola z opisem oraz datą płatności będą widoczne, gdy w polu - Zapłacono - będzie podana jakaś kwota. Opcję można zawsze samodzielnie włączyć/wyłączyć poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się obok pola - Zapłacono - na formularzu wystawiania dokumentu;
Opis oraz data płatności na dokumencie