Jak umieścić dodatkowe dane na dokumencie?
Istnieje możliwość umieszczenia dodatkowych danych na wystawianym dokumencie. Aby umieścić dodatkowe dane, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia - należy skorzystać z opcji - Pokaż dodatkowe dane - opcja ta jest oznaczona strzałką.

Dodatkowe dane mogą być różnie oznaczone, w zależności od tego jakie oznaczenie jest potrzebne na dokumencie. Możliwe oznaczenia to: Sprzedawca, Nabywca, Dostawca, Odbiorca, wierzyciel, Dłużnik, Wpłacający, Wypłacający, Wynajmujący, Najemca, Sprzedający, Kupujący, Wystawiający, Otrzymujący, Zamawiający, Odbierający, Płatnik, Oddział, Wystawca, Wystawca noty, Adres dostawy.